Nahoře nebo dole?

Máte je rádi nahoře nebo dole? Myslím samozřejmě externí reference ale i ostatní AutoCAD entity. Na Autodesk Labs vyšel minulý rok docela zajimavý plugin DrawOrder By Layer, který pomocí dialogu určuje pořadí zobrazení podle hladin.

Primárně je tato utilitka určená pro hladiny v modelovém prostoru. Dokážu si živě vybavit, jak někoho z vás slyším, jak těsně před odevzdáním a finálními tisky se jako na potvoru pomíchalo pořadí zobrazení a výkresy se tisknou špatně.

V tomto případě by se mohla tato funkce právě hodit. U externích referencí je třeba dodržovat zásadu, kdy je každá vložena do vlastní hladiny a názvy hladin určují podle předpony pořadí zobrazení.

Po rozbalení a spuštění příkazem DOBYLAY vypadá dialog takto:
Změna pořadí zobrazení funguje jen u těch zaškrtnutých hladin. Po škatulatech takto:
Škoda jen, že chybí tlačítko pro uložení stavu pořadí hladin a že se mi to nepodařilo rozchodit na verzích 2013. Jinak ale určitě zajímavý počin...Jako alternativu lze použít náš lispík DOBT nebo na to jít přes správce zobrazení v AutoCADu Map 3D:
Stačí si jen vybrat :)

Komentáře