Jak příčné řezy utekly od zbytku projektu

Dobře všichni víte, že AutoCAD Civil 3D ukládá veškerá projektová data do jednoho DWG souboru. Tento soubor v průběhu projektu kyne a kyne, až se z něho stane líný 20MB otesánek. Tento se hýbe méně a méně až ho nakonec trefí šlak... A vás pak hned také.

Abychom se příště vyvarovali těchto obézních výkresů, je lépe projekt rozdělit do menších celků, vyseparovat např. povrch zaměření, směrové a výškové vedení apod. Ušetříme tak něco na "váze" a hlavně v případě srdeční zástavy, máme šanci na částečnou resuscitaci.

Součástí C3D jsou nástroje pro tzv. data management, kam vedle datových zkratek a samostatné aplikace Autodesk Vault můžeme počítat i naše staré známé Xrefy. Dnešní úlohou tedy bude zkombinovat funkci datových zkratek a xrefů a následně si vygenerovat příčné řezy do téměř prázdného výkresu. Oddělíme tak zobrazení řezů od samotného modelu koridoru. Pusťme se tedy do toho.

1) Zdrojový výkres s trasou, profilem a koridorem je nutné nejprve uložit. Pokud chcete data sdílet s kolegy, je vhodné ukládat na nějaký síťový disk, kam mají ostatní přístup. Nahoře v záložce Prospektoru přepeněte na Hlavní pohled objeví se větve Projekty a datové zkratky.
2) Nastavte si pracovní složku, kam budou ukládány všechny zdrojové výkresy. Jak jsem psal výše, pokud chcete sdílet, je nutné, aby byla na síti přístupná.
3)Vytvořte novou složku datových zkratek v již z minulého kroku předdefinovaném umístění. Zde si všimněte spodní poloviny dialogu, kde máte možnost utvořit projektovou adresářovou strukturu, jak jste ve firmě zvyklí...něco jako Výkresy, Podklady, Xrefy, Technické zprávy, Fotodokumentace atd. Vzor tam je již připraven. Osobně se mi tato funkce docela líbí a pro nepořádníky je jako dělaná.
4) Nyní máme připraveno k samotnému sdílení dat. V tomto případě bude stačit, nasdílíme-li pouze trasu. POZOR - výkres musí být před sdílením vždy uložen.
5) Necháme vytvořit datové zkratky.
a vybereme pouze trasu a necháme sdílet.
6) Výkres zavřeme a nyní se dostáváme k té zajímavější části. Otevřeme si nový prázdný na šabloně založený výkres a hned ho pod nějakým rozumným jménem SO101-PR uložme.
7) Přes datovou zkratku si připojme sdílenou trasu.
8) Teď...teď to přijde. Přes menu Vložit > Reference DWG xrefněte předchozí zdrojový výkres. Souřadnice vložení 0,0,0.
9) Abychom mohli řezy vykreslit potřebujeme určit stopy příčných řezů, které se nám bez trasy vytvořit nepodaří, proto tedy ta datová zkratka pro trasu. Pokračujeme tedy menu Příčné řezy > Zadaní stop příčných řezů... a vybereme nareferencovanou trasu. A zázrak, v prázdném výkresu máme k dispozici všechny povrchy i tolik vytoužený koridor, navíc je to celé dynamické, to znamená, že změny ve zdrojovém výkrese se zde aktualizují...
10) Určete tedy staničení stop příčných řezů - mělo by korespondovat se staničením (frekvencí) koridoru.
11) Před vykreslením samotných řezů, se nenecháme velkým XREFem vyrušovat a skryjeme ho pomocí výtečné funkce z menu pravého tlačítka.
12) Přichází sladké finále...menu Příčné řezy > Vytvořit více příčných řezů a klik...

Takže jestli jste to až do teď ve zdraví přežili, odměnou vám bude výkres hubeňour.

Komentáře