Jak porovnat dvě trasy

Už delší dobu se poměrně vážně zabývám železničářskou šablonou se vším všudy, co ke kolejařině patří tzn. styly pro situaci, podélný profil i příčné řezy. Ze školy mně to jako bývalému tramvajákovi mělo zůstat v hlavě asi víc, ale nedá se nic dělat... Znalosti je třeba si opět oživit a doplnit.

Moc nových železničních tratí se vzhledem v situaci, kdy jde do dopravní infrastruktury čím dál méně peněz, příliš nestaví a tak jsou v kurzu spíše rekonstrukce, případně modernizace traťových úseků spojených se zvyšováním cestovní rychlosti.

Důležitými parametry v projektech rekonstrukcí železničních tratí je horizontální a vertikální posun původní a navržené osy koleje. Protože Civil 3D není primárně železničářskou aplikací, je potřeba se k těmto údajům dostat jinak a standardně "znásilnit" Civil, tak abychom se k požadovaným číslům dostali. Při jedné prezentaci u zákazníka jsem slyšel, že to nelze... Tak si pojďme ukázat, že to jde.

Výškový rozdíl mezi stávající niveletou koleje zaměřenou geodetem a návrhem nemá cenu moc podrobně vysvětlovat. Je to základní úloha, kdy v datovém proužku zobrazení podélného profilu prostě jen nastavíme správné profily a do obsahu proužku pak jejich výškový rozdíl.
U horizontálního posunu je to už trochu složitější. Zde nás už druhý sloupeček nezachrání, ale co..., pomůžeme si s tím co máme. Řešením je použít vlastní stopy příčných řezů a nastavit je podle přiloženého obrázku.
Jak je vidět, stávající trasa automaticky omezuje šířku stop vlevo a vpravo a o to nám přesně jde. V zobrazení podélného profilu pak stačí zase správně nastavit obsah datového proužku.
Jediným větším nedostatkem jsou tolik chybějící výrazy v datových proužcích, které by umožnily lepší formátování. Přes to je ale Civil 3D železničářům zase o krok blíže.

Komentáře