Productivity pack 3 pro Civil 3D 2016

Je tomu již pár týdnů, co vyšel nový productivity pack s číselným označením 3 pro AutoCAD Civil 3D 2016 - dále jen PP3. Tento rozšiřující balíček je k dispozici všem zákazníkům v subscription programu a je možné ho stáhnout přes váš účet na Autodesk Accounts u příslušného produktu v záložce "Updates & Add-ons" neboli Aktualizace a doplňky. Jiný, možná pohodlnější způsob je přímo přes počítačovou aplikaci Autodesk, pokud ji máte nainstalovanou.


Po instalaci PP3 se vám v Prostoru nástrojů na záložce Sada nástrojů objeví nová položka, obsahující funkce pro úpravu polygonového pořadu, dále pak nové podsestavy, které je nutno vložit na paletu nástrojů. Najdeme zde rovněž nápovědu k jednotlivým podsestavám a obecné informace.


Nové podsestavy

Pro import podsestav je třeba nejprve najít adresář, do kterého se vlastně balíček nainstaloval. To zjistíme v nápovědě k podsestavám, cestu si zkopírujeme do schránky pomocí CTRL + C a dvojklikem spustíme import podsestav, který se nachází přímo nad položkou nápovědy. Vytvoříme si vlastní paletu a pokud se vše povede, můžeme využívat nové podsestavy :)
Podsestavy obsahují několik základních typů, které se liší ve svých vlastnostech. Nalezneme zde podsestavy pro tvorbu laviček ve výkopu, kdy můžeme definovat maximální výšku svahu, po které se má lavička vytvořit. Výšku lavičky lze určit i zacílením, dále můžeme upravit sklony, její šířku či přidávat potrubí na jednotlivých úrovních. Operace se cyklicky opakuje dokud nenarazí na terén.


Dále zde nalezneme podsestavy pro tvorbu krajnic s parabolickým zaoblením, různé tunely, příkopy s potrubím, podsestavy pro tvorbu příkopů s bermou či bez ní, dle toho, zda se jedná o násyp či výkop.


Autodesk připojil i nové železniční podsestavy pro jedno a dvoukolejnou trať. Tyto podsestavy jsou však pro projektování dle českých a slovenských norem jen stěží použitelné, a proto doporučujeme využívat železniční podsestavy obsažené v balíčku RailwayTools.


Některé nové podsestavy je možné nahradit modrými sirkami, některé si můžete poměrně jednoduše vytvořit nebo upravit v Subassembly Composeru. Při jejich použití však nezapomínejte vložit sadu kódů do příslušných stylů, aby se vám vykreslovala jejich geometrie. Kódy z těchto podsestav se nepřeloží dle českých ekvivalentů, a tak se často setkáte např. s kódem Top místo českého Povrch.

Geodetický modul

PP3 dále přináší možnost pracovat s polygonovými pořady. Můžeme je jednoduše vytvářet, definovat body, úsečky, oblouky, provádět jejich vyrovnání a výsledky exportovat do PDF či HTML. Productivity pack 3 je tedy již nějakou dobu venku, možná ho už někteří z vás používají,  pokud o něm však slyšíte poprvé, můžete si ho stáhnout a vyzkoušet, třeba narazíte na funkci či podsestavu, která vám přijde užitečná, a do komentářů nám o tom můžete dát vědět. :)


Komentáře