Excelujeme se stopami

Máte k dispozici seznam staničení, ve kterých potřebujete vykreslit příčné řezy? Umístili jste stopy do vámi vybraných míst na trase a potřebovali byste v těchto místech také vymodelovat koridor? Pokud ano, zapněte Excel a můžete se do toho pustit...

Pro jistotu si zopakujeme, jaké jsou možnosti pro přidávání stop příčných řezů...

  • Podle rozsahu staničení - automatické přidání stop v zadaném intervalu a do významných bodů geometrie (klopení)
  • Ve staničení - zadávání jednotlivých staničení (kliknutím nebo napsáním staničení)
  • Ze staničení koridoru - přidání stop do všech míst, kde je vypočten koridor
  • Vybrat body na obrazovce - nakreslení stop (jako kreslení křivky)
  • Zvolit existující křivky - převod existujících křivek na stopy

Stopy z tabulky

Vykreslení stop ve staničeních převzatých z textového souboru zde nenalezneme. Můžeme si však pomoci přípravou jednoduchého skriptu. Nejprve tedy otevřeme připravená staničení v Excelu. Ta mohou vypadat např. takto:


Jelikož Civil 3D potřebuje zadat také šířku stopy vlevo a vpravo od trasy, připravíme si ještě tyto dva sloupce. V mém případě 15 m na obě strany.


Všechny sloupce pak označíme (bez záhlaví), zkopírujeme do schránky (Ctrl+C) a vrátíme se do Civilu. Spustíme dialog pro přidání stop příčných řezů a vybereme možnost "Ve Staničení".


Následně nesmíme opomenout jeden jednoduchý, ale naprosto zásadní úkon - kliknout do příkazové řádky, kde se musí objevit blikající kurzor. Pak už stačí vložit obsah schránky pomocí Ctrl+V. Voilà, stopy jsou na místě.Výpočet koridoru ve staničeních stop PR

A teď ještě slíbený druhý směr - stopy máme vytvořené a nyní potřebujeme jejich staničení zadat do koridoru, aby byl 3D model v místě řezu přesný. Pro jistotu ještě trocha teorie:

Koridor vzniká tak, že se v určitém intervalu vytvoří řezy a stejné body v řezech se následné spojí liniemi.


Mezi umístěním příčných řezů a místy, kde se počítá koridor, není žádná souvislost. Pokud si tedy necháme koridor spočítat v intervalu 50 m a stopy příčných řezů zadáme po 5 metrech, bude většina příčných řezů jen hodně přibližná. A právě proto si nyní ukážeme, jak Civilu vysvětlit, že ve všech stopách příčných řezů chceme koridor také přesně vymodelovat. Není to nic složitého, ale bohužel pro danou operaci není v Civilu 3D žádná funkce a musíme na to trochu oklikou. A opět se nám bude hodit Excel.

Budu předpokládat, že nemáme k dispozici seznam stop v tabulce, ale nakreslili jsme je přímo v Civilu, což je určitě častější případ. Nejprve tedy potřebujeme získat staničení stop. Označíme jednu ze stop a nahoře v ribbonu zvolíme Vlastnosti skupiny.


Na záložce Stopy příčných řezů klikneme pravým tlačítkem myši na dovnitř okna a vybereme Kopírovat vše.


Obsah schránky pak vložíme (Ctrl+V) do Excelu. Ve vložené tabulce označíme pouze hodnoty staničení a opět je uložíme do schránky (Ctrl+C).


Následně se vrátíme do Civilu, označíme koridor a v ribbonu vybereme možnost Přidat příčný řez.


Nesmíme opět zapomenout kliknout přímo do příkazové řádky a vložíme do ní obsah schránky pomocí Ctrl+V. Změna by se měla ihned projevit. Kontrolu lze provést jen vizuálně a nebo se podíváme do vlastností koridoru, kde přidaná staničení uvidíme (viz obrázek).Komentáře