Příspěvky

Sázíme les Řáholec
Tentokrát budeme trochu opakovat a podíváme se na funkce a příkazy, které nám pomohou při jednoduché koncepční vizualizaci. Dovolím si připomenout některé výborné externí aplikace popsané zde a Dynamite VSP plug-in zde ... Předpokládejme, že si pro účely vizualizace založíme prázdný výkres, kam si…

Dnes se jenom koukáme
Něco na mě včera zákeřně skočilo a tak se dnes budeme trochu šetřit a jenom se koukat. Asi už tušíte správně, bude řeč o vizualizacích vašich projektů. Povíme si zhruba jaké jsou možnosti a co nám trh nabízí. 1) Máme jenom AutoCAD Civil 3D. Ukážu vám jak to obvykle dopadá... Nejdříve si lehce připr…

Z 2D do 3D rychle a zběsile
"Ach jo, to jsou zase podklady..." Už slyším projektanty inženýrských sítí, jak bědují nad horko těžko vyzískanými výkresy. Páni starostové a starostky v lepším případě dohledají soubory s 2D polohopisem, kde jsou výškové kóty v tom nejhorším stavu, jak mohou být. Typicky jako text s meze…

Textura leteckého snímku na terénu v Civil 3D
Vděčným nástrojem pro vizualizaci a prezentaci 3D modelů vytvářených v AutoCADu Civil 3D je promítnutí textury ortofotomapy na povrch terénu. Takto prezentovaný terén získá na atraktivitě a je rozhodně přesvědčivější než prostý barevně vystínovaný model území. Postup připojení libovolného rastrovéh…