Dnes se jenom koukáme

Něco na mě včera zákeřně skočilo a tak se dnes budeme trochu šetřit a jenom se koukat. Asi už tušíte správně, bude řeč o vizualizacích vašich projektů. Povíme si zhruba jaké jsou možnosti a co nám trh nabízí.

1) Máme jenom AutoCAD Civil 3D.

Ukážu vám jak to obvykle dopadá... Nejdříve si lehce připravíme scénu...silniční komunikace částečne na násypu a částečně ve výkopu.

Všimněte si zvýrazněných ikon. Silnice se nám jaksi odporoučela pod povrch...no nevadí, RENDER bude určitě lepší. Napíšu tedy na příkazový řádek příkaz RENDER a jako všichni 3D Studio MAX borci si počkám na výsledek. A je to tu...

OK, takže perfektní černoch v tunelu. Dnes jsem asi s vizualizacemi skončil.

Věřím, že takto dopadla většina z vás, ale zkusme to chytit za jiný konec.

a) Nejprve si vytvoříme hranici (3d křivku), kde přechází těleso komunikace v násyp a kde ve výkop. Základem je správně ohraničený povrch koridoru (použijeme spojnici Povrch). Zapomnětlivce odkazuji na článek zde (hranice mezi výkopem a násypem) a zde (automatická hranice koridoru)

b) Myslím, že bude bohatě stačit hranice z koridoru. Nyní se potřebujeme zbavit toho povrchu nad komunikací, aby vizualizace dobře vypadala. Nabízí se funkce Masky v definici povrchu.

Zde je možnost definovat vnitřní, vnější nebo pouze zobrazení masky při renderování.

Zkusme třeba tu vnitřní. Podíváme se, co to udělá...

Není to úplně ono, protože trojúhelníky nejsou oříznuty těsně podél hranice. Maska ořezává podle hranice jen vrstevnice nebo texturu ale jen při samotném renderování.

c) Použijeme místo masky tedy raději hranici povrchu typu Skrýt.

To už vypadá lépe a radostněji.

d) Nyní si do výkresu přidáme pár materiálů. Použijeme paletu nástrojů a metodou Táhni&Pusť, zkopírujeme do výkresu potřebné textury.

e) Nastavíme povrchu zaměření texturu zeleně a podíváme se jak to dopadlo.

Po příkazu RENDER nebo po přepnutí do realistického stylu zobrazení.

f) Nakonec nastavíme pár textur pro spojnice koridoru - záložka kódy (editace sady stylů kódů).

A výsledek by mohl dopadnout takto:

Pár poznámek závěrem:
- ten chybějící zub na obrázku je nejpíš způsoben chybným cílováním na povrch, protože hranice pro ořezání změnila původní povrch zaměření, na který je koridor cílen, proto bych doporučil zachovat původní povrch zaměření a ořezávat až jeho kopii
- pozor na souřadné systémy, kde počátek 0,0 je velice daleko od umístění samotného projektu (bohužel případ JTSK), velmi to zlobí při renderování...někdy je okno úplně černé, když trochu odzoomujete, tak se to podaří. Po nazoomování zpět už zase černoch v tunelu. Možná vzpomínáte, jak zlobí některé šrafy...je to podobný problém. Abychom se podobným náladám vyhnuli, je potřeba výkres xrefnout do jiného a posunout blíže k počátku 0,0. Jen a pouze pro účely renderování.

Berte dnešní článek spíš jako úvod do této problematiky, příště se podíváme na ostatní sofistikovanější vizualizační nástroje.

Komentáře