LIDAR technologie pro AutoCAD Civil 3D 2010 ?

Autodesk uzavřel licenční dohodu se společností Ambercore Software o využívání její technologie pro práci s rozsáhlými mračny bodů. Mračna bodů (mraky bodů, point-clouds) jsou rozsáhlé datové soubory nestrukturovaných prostorových souřadnic získané laserovým skenováním, LIDAR technologiemi a dalšími geodetickými metodami. Slouží k popsání tvaru rozměrných objektů - např. povrchu terénu, silničních staveb, pozemních staveb, rozměrných konstrukcí, porostů apod.

Úkolem technologií pro zpracování mračen bodů je vytvoření přesné 3D reprezentace objektu popsaného tímto rozsáhlým souborem souřadnic. Výsledný digitální model pak může být použit pro standardní CAD operace - pro vizualizace, simulace, analýzy projektu, odměřování, porovnání zaměřeného skutečného stavu a projektu, či podobně.

Dá se očekávat, že tyto technologie budou použity i v nových verzích geoprostorových a BIM aplikací Autodesku, tedy i v AutoCADu Civil 3D.

Komentáře