Proužek SKLON/DÉLKA v podélném profilu

Před několika týdny jsem na školení v Krnově dostal od kolegů vodařů domácí úkol, kde jsem měl upravit styl datového proužku v zobrazení podélného profilu tak, aby v jednotlivých tečnách nivelety byly zobrazovány jejich sklony a délky. Nebyl to velký problém, šlo jen o to jak správně nastavit jednotlivé komponenty daného stylu. Pro zájemce uvádím následující postup...

Na začátku si dovolím trochu přeskočit a ukázat výsledný popisek, aby jste si udělali představu, co je cílem těchto úprav.

Výsledný proužek SKLON/DÉLKA v podélném profilu


Nyní už jednotlivé kroky:

Obecně platí, že k datovým proužkům je možné dostat se několika způsoby. Osobně nejraději vyberu myší zobrazení podélného profilu a kliknu pravým tlačítkem pro místní nabídku.

Volba Vlastnosti náhledu profilu

Pokračujeme na záložku Proužky, kde si vytvoříme nový styl datového proužku typu Vertikální geometrie.

Důležité je přepnout se na správné tlačítko.

Nyní se již dostáváme k samotné editaci stylu, kdy je nejprvé nutné nadefinovat vzhled a obsah popisku Tečna do spádu a Tečna se spádu. Nad překladem trochu kroutím hlavou, ale při trochu dobré vůle zřejmě vytušíte, čeho se popisky týkají.

Po kliknutí na tlačítko Sestavit popisek... se otevře dialog Tvůrce stylu popisku, kde pečlivě opíšeme nastavení a hodnoty z obrázku. Názvy a velikosti textů i barvy samozřejmě nechávám na vás.

Dialog Tvůrce popisku

Po nastavení základních parametrů popisku si konečně nadefinujeme jeho obsah. A to tak, že na řádku Obsah klikneme vpravo na tlačítko s třemi tečkami. Objeví se Editor komponent textu, kde si v jeho levé části vybereme proměnné Spád tečny a Délka horizontální tečny. Nezapomeňte pokaždé kliknout na modrou šipku, která jednotlivé proměnné vkládá do textového editoru vpravo.

Nadefinování obsahu popisku

Pokud máte hotovo, stačí dialog zavřít tlačítkem OK. Ještě jednou OK a vrátíte se do základního dialogu na záložku Detaily proužku, kde zopakujete předchozí kroky i pro Tečnu se spádu, aby popisek fungoval pro oba případy. Nyní se přepněte do záložky Zobrazení, kde dochází k největšímu kouzlu, a proto si pečlivě pozhasínejte komponenty podle následujícího obrázku.

Potvrďte OK a vrátíte se do hlavního dialogu zobrazení podélného profilu, kde již stačí kliknout vpravo nahoře na tlačítko Přidat>> a váš horko těžko připravený styl bude přídán do seznamu proužků. Šipkami a vzdáleností ve sloupci Mezera je pak možné doladit jeho konečnou polohu, aby to tak nějak ladilo projektantskému oku...

Komentáře