Dynamo balíček Arkance Systems

Rozšiřte svou knihovnu uzlů

Věděli jste, že mezi balíčky pro Dynamo najdete také náš vlastní, pojmenovaný jednoduše Arkance Systems? Přesněji se jedná o práci našich nizozemských kolegů z Arkance Systems NL. A rozhodně stojí za vaši pozornost. Obsahuje více než 800 uzlů pro práci s objekty Dynamo a také Civil 3D, AutoCAD nebo Map 3D. Seznam uzlů i s jejich krátkým popisem najdete v tomto pdf souboru.


Instalace balíčku probíhá v aplikaci Dynamo a je velmi jednoduchá. Spusťte příkaz vyhledat balíček a do konzole zadejte Arkance Systems. Nalezený balíček instalujte.

Na ukázku uveďme uzly pro filtrování hladin na základě vybrané vlastnosti. Pomocí uzlu Layer filtertype DropDown navolíme vlastnost. Na výběr je množství parametrů, například Název, Barva, Je zmražená nebo Je z Xref. Dalším uzlem AutoCADLayer.GetLayersByFilter zvolíme hledanou hodnotu filtru. Tuto kombinaci můžete i řetězit podobně jako na následujícím obrázku.

Další šikovný uzel SurfaceLabel.CreateSlopeLabel vytvoří na vybraném povrchu popisek sklonu v poměru 1:X.

S použitím tohoto balíčku jsme pro naše zákazníky připravili dva nové skripty, které můžou stahovat z helpdesku. Skripty najdete v sekci Dokumenty - AutoCAD Civil 3D - Dynamo. Věříme, že si v praxi najdou uplatnění, protože oba vznikli na základě požadavků ze školení a heldesku. Děkujeme za nápady do Ostravy a Prahy. Teď už se pojďme na oba podívat podrobněji.

Skript 2D body do 3D

Dříve či později se každý projektant setká s podklady, které se skládají pouze z 2D bodů a popisků s výškou. A navíc nejsou texty zarovnané u bodů, ale jsou rozházené po výkrese. Je to sice lépe čitelné, ale pro další zpracování naprostá noční můra. Naštěstí by však vždy mělo platit, že text s výškou náleží k nejbližšímu bodu. Tento předpoklad nás inspiroval k vytvoření skriptu 2D body do 3D.

Princip skriptu spočívá v nalezení souřadnic X a Y vkládacích bodů textů a zaměřených bodů. Nalezení nejbližších dvojic a zjištění Z souřadnice z obsahu textů. Z těchto informací jsme schopní vytvořit novou sadu 3D bodů, které mají X a Y souřadnice totožné se zaměřenými body a Z souřadnici z přiřazeného textu. Tento skript využívá uzly z balíčků Arkance Systems a Civil3DToolkit. Nezapomeňte je proto před spuštěním doinstalovat.

Skript Import COGO bodů do skupin

Opět budeme pracovat s body, tentokrát však máme podklady v excelové tabulce. A naším úkolem je vytvořit COGO body v zadaných souřadnicích a doplnit je o popis. Následně zjistit všechny unikátní popisy a pro každý vytvořit novou skupinu bodů. COGO body na závěr roztřídit do správných skupin. Tento skript využívá uzly z balíčku Arkance Systems. Nezapomeňte je proto před spuštěním doinstalovat.

Komentáře