Nízká úroveň povinných spojnic

Ne, v tomto článku nechci balancovat nad  úrovní podkladů a zaměření, se kterými se projektanti běžně setkávají, jak by mohl název mylně napovídat (ačkoliv by k tomu blížící se konec roku mohl vybízet). Pouze si tentokrát připomeneme, jak je to vlastně s povinnými spojnice na té opravdu nejnižší úrovni, tedy nule, neboli s 2D povinnými spojnicemi. Ale když už se nám blíží ty Vánoce a sníh stále v nedohlednu, tak si ho uděláme alespoň na ukázkových výkresech.

Náš tradiční ukázkový povrch v zimním hávu

Povinné spojnice jsou vždy jedním ze základů kvalitního digitálního modelu terénu. Jsou to obrubníky, hrany komunikací, lomy terénu atd. Tedy nějaké prostorové linie, které bychom z toho důvodu měli pro následnou práci v Civilu 3D vždy mít ve formě 3D entit (3D křivka, úsečka, spline, ...). Někdy se však musíme spokojit se zákresem vytvořeným pouze 2D křivkami nebo obdobnými entitami bez Z souřadnic. To je také případ následující linie v naší krajně (pro přehlednost už raději bez stromů).

Významná linie terénu, dosud nepřidaná jako povinná spojnice (spojnice povrchu, tedy trojúhelníky, ji klidně kříží)

V Civil 3D můžeme pro tento nedokonalý typ podkladu dobře využít typ povinných spojnic - Výšky z bodů.

Přidání povinných spojnic typu "Výšky z bodů"

Ve valné většině případů jsou totiž vrcholy těchto 2D křivek totožné se zaměřenými body u kterých máte informaci o výšce. Výsledek přidání povinných spojnic jako "Výšky z bodů" je pak v podstatě totožný s výsledkem, kterého bychom dosáhli přidáváním 3D křivek. Ačkoliv se tedy ochuzujeme o některá zajímavá nastavení z dialogu pro přidávání povinných spojnic.


Tyto možnosti zašednou při výběru typu  "Výšky z bodů"
Výsledek je ale takový, jaký jsme chtěli. Žádná ze spojnic povrchu (trojúhelníků) již naši linii nekříží.

Výsledek po přidání linie jako povinné spojnice

Když ale povinná spojnice vede mimo body povrchu, je situace úplně jiná a výsledek přidání takovéto křivky jako povinné spojnice může být překvapivý. Dokonce se může zdát, že přidání povinné spojnice nezafungovalo.

Na první pohled přidání povinné spojnice nezafungovalo. Spojnice povrchu (trojúhelníky) ji stále kříží

Ono ale zafungovalo, jen se jako povinná spojnice nepřidává přímo námi označená křivka. Civil 3D totiž pracuje především s jejími vrcholy. Konkrétně nalezne nejbližší vrcholy povrchu (červené šipky) a mezi těmito vrcholy zajistí vytvoření povinné spojnice (červená čárkovaná čára).

Princip přidání povinné spojnice "Výšky z bodů". Výsledkem je povinná spojnice (červená čárkovaná čára) mezi nejbližšími body povrchu k vrcholům křivky

Povinná spojnice typu "Výšky z bodů" tedy nepřidává žádné nové vrcholy do povrchu a stávající spojnice povrchu ji klidně mohou nadále křížit, což se u typu "Standard" stát nemůže. Z popisu funkce také poměrně jasně vyplývá, že vůbec nezáleží na tom, jestli jsou na křivce např. oblouky či nikoliv. Civil 3D zajímají pouze vrcholy (a pořadí jejich propojení).

Dynamické propojení s povrchem

Na závěr už jen doplním, že ve výchozím nastavení naší šablony nejsou takto přidané povinné spojnice dynamicky propojené s povrchem. Civil 3D si sám potají vytvoří onu výslednou povinnou spojnici typu standard (čárkovaná čára na obrázku výše) a vaší definiční křivku pak můžete klidně smazat nebo přesunou, aniž by to mělo na povrch vliv. Pokud bychom chtěli dynamické propojení zachovat, můžeme ve vlastnostech povrchu, na záložce "Definice", vypnout vlastnost "Převést povinné spojnice -  výšky z bodů na standardní".

Zapnutí dynamického propojení povinné spojnice typu "Výšky z bodů" s povrchem

Komentáře