AutoCAD Civil 3D 2016 Service Pack 2

Minulý týden byl uvolněn Service Pack 2 pro AutoCAD Civil 3D 2016. Instalace obsahuje mimo jiné kompletní Service Pack 1 pro Civil 3D, který již byl vydán dříve. Přehled vybraných problémů, které nový opravný balík řeší:
  • Špatné pořadí entit při exportu do DGN.
  • Problémy s výběrem objektů Civil 3D při zapnutých rychlých vlastnostech.
  • Problém s vrcholy automaticky vytvářenými na některých návrhových liniích, které způsobovaly nefunkčnost zemních těles.
  • Nástroj pro tvorbu bodů podél trasy či profilu nyní umožňuje zadat počáteční a koncové staničení.
  • Několik chyb v potrubních sítích (problémy s popiskami objektů, úchopovými body, ...).
  • Chyby u analýz objemových povrchů (pozor, mimo jiné se objevovala chyba u výkazu kubatur v tabulce analýzy výšek).
  • Problémy s interoperabilitou mezi AutoCAD Civil 3D 2016 a Infraworks 360.
Úplný přehled změn si můžete prohlédnout v anglickém readme. SP2 lze stáhnout např. na www.cadforum.cz v sekci download nebo pomocí Autodesk Application Manager.

Komentáře