Také používáte Civil 3D s nadstavbou Raster Design?

Řada uživatelů používá AutoCAD Civil 3D v kombinaci s nadstavbovou aplikací AutoCAD Raster Design. Ta umožňuje v prostředí Civilu pracovat s tzv. "hybridními" výkresy - tedy výkresy obsahujícími kromě standardních objektů AutoCADu a Civilu i rastrové snímky.

Možná namítnete, že rastrové obrázky (letecké snímky, skenované mapy, atd.) může obsahovat i běžný výkres AutoCADu nebo Civilu. Ano, ale Raster Design umožní pracovat s těmito rastrovými obrázky stejně jako s běžnými entitami. Tvar kolečka v rastrovém snímku tak můžete editovat jako kružnici, čáru v rastrovém snímku můžete posunout, text převést na textovou entitu (OCR) a upravit jej, atd. Navíc lze pomocí Raster Design pracovat s řadou dalších rastrových formátů, provádět pokročilé transformace rastrů, zpracovávat multispektrální snímky, exportovat georeferencované obrázky, apod.

Při použití kombinace aplikací AutoCAD Civil 3D 2010 a AutoCAD Raster Design 2010 může nastat problém se stabilitou některých příkazů Raster Designu. Proto byl nyní uveden hotfix, který tento problém řeší. Raster Design 2010 hotfix najdete tradičně na www.cadstudio.cz/download.

Komentáře