Zobrazení profilu - stejné svisličky pro více nivelet

Dobrý den,
čas od času se objeví dotaz na nastavení zobrazení podélného profilu, proč je to tak či onak. Rád bych tedy dnes vysvětlil, jak do zobrazení podélného profilu dostat více nivelet, aby se jejich výšky zobrazovaly na stejných svislicích.

Postup můžete použít na našich CAD Studio vodařských šablonách.

     Výsledek vypadá následovně. V zobrazení mám odděleny barevně tři hlavní nivelety a v proužcích vidím jejich výšky. Abych toho dosáhl, musím si vytvořit pomocný profil, který mi přesně definuje místa pro zobrazení svislic. Barva proužku odpovídá barvě příslušné nivelety. Svislice se mi generují v místech zlomů vybraného profilu.


     Proč tomu tak je? Můžete si sami odpovědět a pokud víte, nemusíte pokračovat ve čtení. Pokud ne, posunete se čtením zase o krok dále k mistrovství v Civilu. :)

    Pomocný profil je pro všechny proužky nastaven jako řídící Profil 1. Sloupec Profil 1 mi definuje polohu svislic, a proto je potřeba jej nastavit pro každý řádek v proužcích zobrazení, který ho potřebuje. Do dalšího sloupce, Profil 2, pak nastavuji nivelety, ze kterých chci číst výšky. Neboli...

     Profil 1 = Poloha = Kde?              Profil 2 = Hodnota = Co?     Horní svislice, ty nad srovnávací rovinou, jsou pak nastaveny zvlášť jako popisky příslušného profilu. V tomto případě jsem jako řídící profil zvolil profil pomocný, ten vybraný, a přidal mu popisky svislice HTU. Tím zajistím, že se mi v místech zlomů této pomocné nivelety spustí ke srovnávací linii čáry a plynule tak navážou na spodní proužky. Tento postup má však ještě jeden důsledek.

     Všimněte si žlutého proužku a jeho nastavení v zobrazení profilu, který má na starosti výpočet rozdílu dvou nivelet, konkrétně oranžové a zelené. Dalším důvodem, proč jsem si vybral pro oklikání geometrii oranžové nivelety pomocným profilem je fakt, že tento typ proužku potřebuje pro své fungování profily dva. Přečte si z obou výšky, jak ze sloupce Profil1 tak ze sloupce Profil2, a odečte je. Proto musí pomocný profil kopírovat geometrii oranžové nivelety. aby od ní následně odečetl výšky nivelety zelené. A jelikož platí rovnice

sloupec Profil 1 = Poloha svislic = Kde = Pomocný profil = výšky oranžové nivelety 

zobrazí se nám rozdíl správných nivelet na správných místech. :)


     Takže pokud bych chtěl, aby se mi svislice vykreslovaly až od horní červené nivelety, musel bych vrcholy pomocného profilu naklikat na její geometrii. Ale tím pádem bych změnil i definici proužku pro zobrazení rozdílu výšek.

     Snad vám článek pomůže osvětlit problematiku proužků a jejich nastavení. Naši zákazníci najdou zdrojový výkresový soubor na helpdesku v sekci Civil - jiné. Verze dwg je ve formátu 2018.

     A pokud stále tápete, rádi vám podrobnosti vysvětlíme na školení :) Věřte, že to nebude ztráta času.

-------------------------------------------------------------------

PS: Dnešním dnem můžete rovněž začít využívat další naše aplikace pro verzi 2018.

V Záboráku 2018 jsme doplnili nápovědu spustitelnou klávesou F1. Byl rovněž drobně vylepšen ukazatel průběhu práce při generování záborů v pásu libovolné šířky. Občas se totiž stávalo, že uživatelé nevydrželi čekat a manuálně ukončovali AutoCAD. Přitom Záborák pracoval o sto šest. :)

Dopravní značení bylo překlopeno na novou verzi 2018, žádné změny jsme neprováděli. Zřejmě je produkt dokonalý a četní uživatelé této knihovny značek nás tak o žádných chybách neinformují. :)

VFK2DWG pro práci s katastrem bylo aktualizováno na verzi 2018 a vylepšeno. V nové verzi jsou opraveny šipky směřující k parcelnímu číslu. Nemělo by se stávat, že začínají na jiné parcele a končí kdesi či nikde :)

Komentáře