Pracujeme s návrhovými liniemi - snížený obrubník

Na Autodesk University jsem objevil moc pěkný tip jak pracovat s návrhovými liniemi. Bylo tam publikováno několik zajímavých příkladů a já jsem z nich vybral postup, kterým podél komunikace vytvoříme sníženou obrubu v místech vjezdů či přechodů pro chodce.

Jak jistě dobře víte, návrhová linie je taková "chytřejší" 3D křivka. Pro její editaci máme k dispozici množství příkazů - některé v menu na pravém tlačítku a další pak na jejich vlastním panelu nástrojů.

Menu pravého tlačítka pro editaci Nlinie (návrhová linie angl. feature line)

Panel nástrojů Návrhové linie

K problému dochází pokud se Nlinie navzájem kříží. AutoCAD Civil 3D pak určuje výšku v místě průsečíku podle poslední upravované Nlinie. Toto chování právě využijeme pro tvorbu sníženého obrubníku u vjezdu. Nejprve si ale připravíme jednoduchý nástroj, který nám Nlinii "vyresetuje" jako poslední upravovanou. Postup je následující:

1) Pravé tl. na panelu nástrojů Návrhové linie > Vlastní...
2) Klikněte na ikonu nový příkaz
3) Vyplňte dialog podle následujícího obrázku
4) Ze seznamu příkazů přetáhněte (Drag and Drop) tento právě vytvořený příkaz do panelu nástrojů Návrhové linie a dialog uživatelských úprav (CUI) uzavřete tlačítkem OK.

Nyní již můžeme konečně přistoupit k návrhu sjezdu přes chodník se sníženou obrubou.

1) Pomocí příkazu "Stupňovité odsazení" (ikona 2 černých obloučků se šipkami na koncích)vytvořte Nlinie chodníku s obrubou podle následujícího schématu. Nezaškrtávejte žádný styl pro Nlinii.

Prosím berte to jako zjednodušený návrh. Neřešíme zde konkrétní tvar obruby, výšky podstupnice, případně příčný sklon chodníku. Jenom aby jste si udělali představu.
2) Nakreslíme si 8 pomocných kružnic v místěch, kde se bude povrch chodníku lámat.
3) Do středů těchto kružnic vložíme nové vrcholy příkazem "Vložit výškový bod" (11. ikona zleva) POZOR Nlinie vybírejte jednotlivě, aby měly správné výšky. Mělo by to nyní vypadat zhruba takto.
4) Pomocí příkazu "Nakreslit návrhovou linii" nakreslete 6 Nlinii. V dialogu nezaškrtávejte "Styl". Snad se podaří vytvořit podobnou kresbu jako je tato.
Ve 3D to ale není pořád ono.

5) Použijeme tedy náš nový příkaz a Nlinie "vyresetujeme" na jejich původní výšky.
A ověříme ve 3D.

6) Nyni již stačí vybrat 2 vnitřní svislé hrany a opět použít příkaz Reset Nlinie.
Podíváme-li se na 3D náhled, zjistíme, že jsme se dobrali konečného výsledku.

Kdybychom kvůli odvodnění potřebovali obrubník vysadit třeba 2cm nad vozovku. Použili bychom ještě jednu kratší Nlinii mezi vnitřními svislými hranami.

Jak jste si určitě na tomto příkladu všimli, Nlinie se dají pomocí vhodných příkazů velmi dobře ovládat a je už pak na uživateli do jakých podrobností se při reálném projektování pustí.

Komentáře