Jak připravit soubor bodů zaměření

Zdravím vás všechny v novém roce. Doufám, že jste si o svátcích pěkně odpočinuli a můžeme se tedy hned vrhnout do další práce. Dnes bych možná trochu odbočil od Civilu 3D a zaměřil se spíše na přípravnou fázi zpracování textového souboru bodů, který získáme od našeho dvorního geodeta.

Ideální případ je jednoduchý textový soubor s číslem bodu, správnými souřadnicemi, výškou a případně i poznámkou, kde byl bod zaměřen.

Například:
001 -673386.005 -1057646.615 207.255 vozovka
002 -673548.256 -1057865.232 206.365 vpust
003 ...

Ne vždy se nám ale takto upravený soubor podaří získat. Setkal jsem se často s případem, kdy 2D výkres zaměření byl správně ve III. kvadrantu (JTSK) tzn. osy -X,-Y, ale souřadnice v textovém souboru byly v I. kvadrantu - kladné X,Y. Existuje samozřejmě několik řešení jak tento stav napravit. Jak tedy změnit kladné souřadnice X,Y na záporné?

1) Úprava v textovém editoru
Doporučuji používat textový editor, který umí tzv. sloupcové bloky. Tato metoda je při zpracování seznamu bodů poměrně efektivní. Rád bych zde jmenoval např. freewarový PSPad, DanielSoft Editor, Crimson Editor a další. Z komerčních pak třeba TextPad nebo UltraEdit. Funkce sloupcových bloků je obsažena i v MS Word, kde pomocí stisknuté klávesy Alt a myši můžete vybírat jednotlivé sloupce. Zpět ale k samotné úpravě na záporné znaménko. Sloupcovým blokem si nejdříve označím sloupec mezer před sloupcem X a použiji funkci "Najít a Nahradit", kde v dialogu nastavím mezeru za mínus viz. obrázek.

Stejně tak budete postupovat i u druhého sloupce s Y souřadnicemi. Tento způsob je poměrně rychlý a máte výhodu, že neporušíte formátování s mezerami. AutoCAD Civil 3D pak bez problému načte takto upravený soubor jako PXYZ případně PXYZD.

2) Použitím MS Excelu nebo podobné aplikace
Soubor otevřete v MS Excelu jako ".txt" a automaticky se spustí průvodce importem. Dejte si pozor na oddělovač sloupců a také na formát desetinné tečky nebo čárky. Jednotlivé sloupce se pak správně převedou na čísla. Nyní jen převést X,Y souřadnice na záporné. Určitě je možné použít vzorce, kopírovat je do jiného listu atd., ale jednodušší bude napsat kdekoliv číslici "-1", zkopírovat si ji do schránky. Poté označit sloupce X,Y a spustit funkci "Vložit jinak", kde zatrhnete volbu "Násobit". Na závěr už jen odmažete "-1". A je to.

Jediný problém je trochu v exportu, protože Excel neumožňuje uložit text v jenoduchém formátu s oddělenými sloupci čárkou nebo mezerou. Nejbližší použitelný formát je ze zkušenosti "CSV" - text oddělený středníkem.

AutoCAD Civil 3D nemá standardně tento formát předpřipravený, a proto si ho musíme sami vytvořit. Postupujeme například přes menu Body > Importovat/Exportovat body > Importovat body > Formát souboru bodů viz. následující screenshot:

Tímto způsobem tedy naimportujete souřadnice bodů, které jsou vzájemně odděleny středníkem. Jako oddělovač můžete použít libovolný znak.

3) Pomocí makra
U zkušených uživatelů jsem pak viděl způsob úpravy textových souborů pomocí speciálního makra. Takto lze celý proces značně zautomatizovat, ale vyžaduje větší znalosti na straně uživatele.

Obecně lze říci, že postupů je určitě několik. Každý editor má trochu jiné funkce a i soubory bodů mohou mít různé další formáty. Jednotlivé postupy mají určitě své výhody i nevýhody a je už na uživateli, kterému dá nakonec přednost.

Komentáře