Povrch barevný jako velikonoční vajíčko

     Dobrý den, Velikonoce jsou ještě daleko, ale my si dnes pohrajeme s barvami a jako omalovánky nám poslouží povrchy. Nápad na tento článek dostal Martin Folber na jednom ze svých školení, tak se na něj podívejme. A kdo ví, třeba další článek vznikne po školení, které se bude konat právě u vás. :)

zdroj obrázku: https://goo.gl/U9Y5QG 

O co půjde?

     Jádro článku je následující. Máme hotový finální povrch našeho projektu a tím povrchem myslím jak povrch komunikací, tak násypů, zelených ploch, nezpevněných krajnic - zkrátka všeho, co má na svých spojnicích kód "Povrch". Místo jednoho velkého povrchu však vytvoříme hromadu malých, které barevně odlišíme, čímž velmi zpřehledníme např. orientaci v podélných profilech či příčných řezech. 
     Nejprve si ukážeme velmi jednoduchý příklad, pak se mrkneme na něco trochu složitějšího.

Jednoduchý příklad

     V příkladu použijeme jednoduchý model silnice se svahováním a příkopem. Sestava příčných řezů vypadá následovně.


     Vytvoříme si koridor a z něj povrchy. Ne jen jeden povrch ze spojnic "Povrch" ale celkem tři povrchy ze spojnic "Pruh", "Svah" a "Prikop". Těmto povrchům  určíme hranice, ale ne hranice jako meze koridoru, ale hranice automatické dle kódu spojnic. Pro povrch Svah hranice z návrhové linie Pruh a pro povrch Příkop z návrhové linie Svah.


Výsledné povrchy potom obarvíme styly.


     V podélném profilu pak přesně vidíme, kde který povrch začíná a končí, což můžeme využít ve složítějších poměrech, např. při modelování křižovatek, pokud se potřebujeme přesně napojit na 
konkrétní povrch.     To bylo myslím jednoduché, vymodelovat koridor je hračka a úpravy povrchů čtenáři našeho blogu zvládají levou zadní, ale podívejme se ještě na jeden trik.


Složitější případ

     V předchozím případě byly naše povrchy spojité, bez mezer. Představme si ale, že tímto způsobem budeme modelovat třeba výhybny, autobusové zastávky nebo povrchy, které budou ostrůvky v hromadě jiných, a tam už budeme muset trochu čarovat. Ale jak?

     První, co uděláme, bude, že si vyextrahujeme trojúhelníky z povrchu. Dostaneme tak 3D plochy, které můžeme rozházet do jednotlivých hladin a zapnout si jen ty, které potřebujeme. 3D Plochy, které vznikly omylem triangulací, smažeme. Vytvořili jsme tedy dva ostrovy 3D ploch, které teď vybereme a budeme je chtít ohraničit spojitou křivkou, již použijeme následně jako hranici povrchu. Spustíme příkaz LINEWORKSHRINKWRAP a hle, vytvořili jsme dvě hranice.


*** LINEWORKSHRINKWRAP někdy nemusí dát uspokojivé výsledky, zvláště pokud se ohraničovaná geometrie nachází ve 3D. Proto může být někdy třeba 3D plochy nejprve zploštit do 2D pomocí FLATTEN

    Posledním krokem bude přidání hranice SKRÝT na celý povrch zastávky a následně přidáme další hranice ZOBRAZIT - křivky vytvořené LINEWORKSHRINKWRAPem. A je to. Máme opět vytvořený povrch, který si obarvíme.


A co vy? Také sdílíte povrchy pomocí vyextrahovaných 3D ploch? Nebo jsme narazili na unikát? Hezký den
     

Komentáře