Extravilánové silniční podsestavy 2018 CS+

Ještě jednou krásný den,
v souvislosti s nově vydanou silniční šablonou  2018 v1.1 nám ještě zbývá uvést novou verzi našich extravilánových podsestav. V nové verzi jsme se zaměřili na odstranění chyb z předchozích verzí a pohráli jsme si i s kódováním. Změn je opravdu mnoho!

Vzhledem k provedeným změnám doporučujeme vaše aktuální projekty dokončit na stávající verzi Civilu a nové projekty začít s novou verzí 2018.


Chyby, které byly opraveny, jsou vyjmenovány níže ...

1) V násypu bylo opraveno vykreslování svahu v případě, že se výška násypu blížila hodnotám 3,05 m či 6,05 m. Zkrátka k hodnotám, kde se rozhoduje, jestli bude svah jednou či dvakrát lomený.

2) Tloušťka krajnice se nyní, jak pro násyp tak výkop, měří správně na svislici a není závislá na sklonu svahu, jak tomu bylo doteď.

3) Výstupní parametr výšky násypu pro svodidlo se nyní správně počítá ode dna příkopu, nikoli od bodu průsečíku násypu s terénem, ze kterého se určuje výška násypu pro definici lomených svahů.

4) Tloušťky vrstev v středním dělicím pásu se nyní dědí a definují správně - aneb 0,04 m je opravdu 0,04 m.

Vylepšení

1) Odskok krajnice lze nyní nastavit číselnou hodnotou, a to v rozmezí nula až tloušťka první vrstvy vozovky


2) Parametry, které je třeba vždy referencovat při sestavování šablony, jsou nyní označeny písmenem, ze které podsestavy se mají hodnoty nadefinovat v konstrukci sestavy.


(P) říká že se hodnota referencuje z jízdního pruhu, (R) zase z rozhodovače. Tyto hodnoty tak musíte vždy přepsat v podsestavě, ze které jsou referencované.

Dejme tomu, že bych chtěl odskok první vrstvy 0,02 - nemohu tak sáhnout přímo do výkopu či násypu, ale musím tuto hodnotu opravit v rozhodovači - to je ta hubená čárka :)

3) Do palety jsme přidali i sestavený 4 pruh, který zatím nemá 6% zlom pod vodicím proužkem

Změny

změn se dočkalo kódování, a to razantně. 

1) Úplně jsme odstranili nicneříkající kód Svah&Teren u bodů a ve spojnicích jsme ho nahradili jednoduchým Svah


2) Přidali jsme nové kódy NasypHran1 až NasypHran3 a VykopHran1 až VykopHran3, aby na sebe příslušné návrhové linie v koridoru pěkně navazovaly.


3) Nový kód stojící za zmínku je i TelesoHran, který by se měl shodovat s hranicí koridoru, a tvoří tak dlouhou návrhovku přes výkop i násyp. 

4) Z trativodu zmizel kód RefPovrch (všimněte si, že není červeně)


5) Kód NezpKrajnice nově neslouží k popisu ani vykreslení. Je ponechán pro použití ČSN podsestav. Pro popis sklonu a šířky krajnice používáme NezpKrajSklon a NezpKrajSirka... další změny najdete v příslušných Readme po stažení instalačního balíčku. V balíčku jsou rovněž nápovědy k podsestavám, takže si je můžete pročíst ještě před instalací.


Komentáře