Dynamický profil z koridoru

Měl jsem včera trochu světlou chvilku. Nedávno jsme řešili úlohu, jak do zobrazení podélného profilu dostat profil jakékoliv hrany koridoru - pozor, ale dynamicky. To znamená, že hrana se musí měnit v závislosti na změnách v koridoru.

Předpokládejme jednoduchou trasu, niveletu nad terénem a jen základní vzorový příčný řez.
Civil 3D disponuje funkcí pro vytvoření profilu z libovolné hrany koridoru, ale tento profil není dynamický, tzn. nereaguje pak na další změny v koridoru. Není mi úplně jasné, proč Autodesk nepřidal volbu dynamický profil ANO/NE. Takže NE. Nedynamický profil se pak edituje podobně jako niveleta. Tuto funkci najdete zde...
Zkusme tedy vymyslet něco jiného. Existují 2 způsoby, jak se s toto úlohou poprat. První přes tzv. překrytý profil (o tom někdy příště) druhý a docela zajímavý je přes dynamickou návrhovou linii.
Vyberte požadovanou hranu koridoru a dialog vyplňte podobně. Trik je v zatržení dynamického propojení na koridor.
Takto vytvořenou návrhovou linii promítneme do zobrazení podélného profilu.

A návrhová linie se objeví v průmětu v zobrazení PP.
Průběh Nlinie je dynamicky navázaný na koridor a všechny změny jsou tedy okamžitě vidět. Jistou nevýhodou je nemožnost popisovat průmět datovými proužky nebo jinými popisky, ale pokud vám bude stačit pouze barva, typ čáry nebo tloušťka, tak budete spokojeni.

Komentáře