Železnice v Civilu 3D???

Věřte nevěřte, ale posledních několik měsíců jsme se společně s firmou PROJEKT servis spol. s r.o. velmi intenzivně zabývali vývojem nadstavby pro projektování železniční infrastruktury na platformě AutoCAD Civil 3D. V první fázi jsme si vytyčili několik hlavních modulů, bez kterých to prostě v železnicích nejde...
  • Automatický výpočet a návrh železničního oblouku s převýšením včetně jeho podrobného popisu
  • Nástroje pro spojování a dělení tras
  • Generování podélných profilů s popisem materiálů železničního svršku či kompletní směrové poměry včetně geometrických parametrů oblouků a výhybek
  • Výhybkový modul umožňující vkládání jednoduchých, obloukových a křižovatkových výhybek
  • Vzorové šablony železničního svršku jednokolejné a dvoukolejné trati
  • Podsestavy kolejového lože automaticky generující správný tvar štěrkové konstrukce odpovídající typu stykované či bezstykové koleje
Konec řečí, podívejte se raději na video s rychlým průřezem několika funkcí našich nových Railway Tools.

Komentáře