Silničářům se letos naježilo dříve

Po dlouhých a těžkých porodních bolestech se včera narodila paterčata českých silničních podsestav, které odpovídají českým extravilánovým normám. Jsou určeny pouze pro AutoCAD Civil 3D verze 2010. Pojďme si je tedy narychlo představit.

1) Jízdní pruhy pro směrově nerozdělené a směrově rozdělené pozemní komunikace

- Vyřešeno klopení zemní pláně se standardním 3% sklonem
- Korektní průběh překlopení kolem nulového bodu s 20 metrovým přechodem
- 6 volitelných konstrukčních vrstev
- Rozlišena šířka jízdního pruhu a zpevněné krajnice včetně jejich kódů
- Volitelné lineární rozšíření v obloucích v závislosti na šířce jízdního pruhu (podle délky přechodnice / napevno 80m)
- Aplikace CADstudio Rozšíření umožňuje plnou kontrolu nad parametry rozšíření (délky náběhu, delta, staničení počátku a konce - více o této aplikaci v příštím blogu)
2) Nezpevněná krajnice

- Jednotlivé konstrukční vrstvy navazují na předcházející vrstvy jizdních pruhů
- Odvodnění povrchu a pláně zájišťuje volitelný rigol v kombinaci s drenáží
- Trativod je definován horní šířkou, hloubkou a šířkou dna (dno lze mapovat odsazením i výškově)
- Volitelná výška vyústění pláně nad terénem pro rozhodování výkop/násyp
- Funkce pro automatické rozšíření pro umístění svodidla v závislosti na výšce násypu
- Korektní nakódování spojnic => správné kótování v příčných řezech, případně šrafy v situaci
- Definice přesahů a úhlu na koncích jednotlivých konstrukčních vrstev
- Vrstva ŠD, plocha dosypávky krajnic
- Volitelné ohumusování
3) Svahování výkopu a násypu
- Svahuje odspodu od průsečíku s terénem
- Normové sklony násypu a výkopu v závislosti na výšce/hloubce
- Všechny parametry jsou editovatelné
- Možnost přidat bermy
- Volitelný patní příkop
- Uživatelsky definované zaoblení průsečíku svahů s terénem pro násyp a výkop
- Ohumusování svahů včetně vlastních kódů (lze je tedy v příčných řezech barevně odlišit)
4) Střední dělící pruh

- Jednotlivé konstrukční vrstvy navazují na předcházející vrstvy jizdních pruhů
- Odlišný sklon pláně pod vnitřní nezpevněnou krajnicí
- Šířku lze definovat vazbou na OznačenýBod
- Upravitelný sklon příkopu (je ověřován s minimální hodnotou)
- Trativod je definován horní šířkou, hloubkou a šířkou dna (dno lze mapovat odsazením od osy příkopu i výškově na profil)
- Definice přesahů a úhlu na koncích jednotlivých konstrukčních vrstev
- Volitelné ohumusování
Součástí podsestav je vedle podrobně zpracované nápovědy i výkres s připravenými vzorovými příčnými řezy v základních kategoriích S6.5, S7.5, S9.5, S11.5, R25.5, D27.5, D33.5. Hotové šablony stačí vložit do palety nástrojů a lze s nimi okamžitě pracovat.

Uživatelé Civilu 3D 2010 pod subscription mohou požádat o tento bezplatný balíček naši CADstudio technickou podporu.

Závěrem bych chtěl poděkovat duchovním rodičům, hlavně Tomášovi Lendvorskému, Tondovi Vojtěškovi do Afriky (kde se asi ještě pořád honí s antilopama :) ) a Ivoně Foltýnové za velký kus odvedené práce a dětičkám popřát, aby byla zdravá a moc nezlobila.

Komentáře