Uff 2 - Vodařská šablona už je také na světě

Od včera je na našem VIP serveru ke stažení speciálně upravená šablona pro projektování hydrotechnických staveb určená pro C3D 2010. Při tvorbě šablony jsem se snažil maximálně vyjít z výkresové normy ČSN 01 3469.

Mezi hlavní vlastnosti patří:
1) Kompletně přepracovaný systém hladin (předpona C3D, pokud to bylo možné, je téměř vše nastaveno na DleHlad atd.)
2) Odstraněny hladiny, které tam zůstaly z pravěku
3) Přidáná základní měřítka užívaná v našich končinách
4) Všechny styly jsou zjednodušené, chybějící jsou doplněné
5) Jako desetinný oddělovač je použita desetinná čárka - všude
6) Jsou připraveny dynamické bloky pro zaústění, křížení inženýrských sítí a ostatních objektů
7) Odstraněny zmatky ohledně "tiskových" a "modelových" stylů
8) Sjednocen vzhled všech tabulek
9) Vypuštěny veškeré styly pro potrubí, protože tudy cesta bohužel nevede...
10) Doplněny některé formáty pro import bodů (Excel apod.)
11) Podstatně upravena kriteria pro modelování zemních těles...nyní je lze zpětně editovat
12) Kótování v příčných řezech už nedělá takové brikule
13) U podélných profilů a příčných řezů je srovnávací rovina na svém místě
14) Svislice podle příčných řezů i v individuálním staničení
15) Speciální styly pro úpravy toku - situace a podélný profil (staničíme od ústí - ale ne nad Labem)
16) V příčných řezech je na výběr několik variant kótování
17) Kvůli pozdějšímu rozložení na ACAD entity bylo použito co nejméně masek
18) Kompletně přepracovány vytyčovací tabulky oblouků a popisy hlavních bodů geometrie
19) Staničení příčného řezu zleva nebo od osy
a mnoho dalšího...

Na ochutnávku 2 obrázky:

Výřez podélného profilu toku

Jeden z možných stylů příčného řezu

Komentáře