Vytvoření extravilánové šablony typických řezů s podsestavou pro CAD Studio klopení

V tomto příspěvku si ukážeme návod, jak zkombinovat podsestavu jízdního pruhu CS_SmerNerozdelJPruhKlopeniCZ s podsestavami ČSN nezpevněné krajnice a svahování, které jsou součástí českého Country Kitu. Podsestavu CS_SmerNerozdelJPruhKlopeniCZ je totiž nutné používat, pokud chcete využívat funkci klopení z CAD Studio Civil Tools. Jedině tato podsestava zajistí správnou funkčnost klopení, včetně pláně vozovky.

Pro maximální jednoduchost je ve videu přidávána krajnice se svahováním z již sestavené šablony silnice S11,5. Díky tomu stačí následně provázat jen krajnici s jízdním pruhem a není nutné ještě manuálně propojovat krajnici se svahováním.

Komentáře