Nová podsestava středního dělicího pásu

Od posledního článku již utekla delší doba, než bývá obvyklé. Důvodem byla usilovná práce na nové podsestavě středního dělicího pásu. Dnes jsem odladil poslední chyby, které se mi podařilo odhalit a tak mohla být podsestava vystavena na helpdesk.cadstudio.cz.

Podsestava středního dělicího pásu

A proč vlastně střední dělicí pás? Mezi podsestavami v AutoCAD Civil 3D registrujeme 2 hlavní slabiny. Podsestavu krajnice s přilehlým svahováním a pak podsestavu středního dělicího pásu. První pokusy o zkonstruování podsestavy nezpevněné krajnice v Subassembly Composeru narazily na technické možnosti tohoto programu a tudíž jsem to s ní na chvíli vzdal a přistoupil ke tvorbě (na první pohled jednodušší) podsestavy SDP. Nezoufejte však, s krajnicí jsme to nevzdali nadobro a pokusíme se postupně vytvořit větší množství jednodušších podsestav, které by nahradily problémovou podsestavu z českého Country Kitu.

Střední dělicí pás

Kdo někdy potřeboval v Civil 3D navrhnout směrově rozdělenou vozovku, s poměrně velkou pravděpodobností mohl narazit na omezení, které v sobě nese podsestava StředníDělicíPruhCZ z českého Country Kitu. Ta totiž nedokáže propojit jízdní pásy, jakmile na nich jsou body připojení v různé výšce. Nedokáže tedy propojit jízdní pásy klopené podle osy každého z těchto jízdních pásů, případně jízdní pásy vedené úplně nezávisle na sobě. Naše nová CAD Sudio podsestava středního dělicího pásu tento nedostatek odstraňuje a navíc přidává mnoho dalších možností.

Řez s využitím nové podsestavy SDP


Nová podsestava vykreslí SDP včetně všech konstrukčních vrstev či ohumusování. Na povrchu lze nadefinovat až dva lomy terénu, použít odvodňovací tvárnice či jejich kombinace. Na pláni pak lze nadefinovat až 2 trativody libovolných rozměrů. Všechny tyto prvky je možné cílovat a to jak směrově, tak výškově.

Nezapomeňte na nápovědu

Podsestava obsahuje poměrně velké množství vlastností. Pro jejich vysvětlení doporučuji nahlédnout do nápovědy, která je k podsestavě připojena. Velkou pozornost věnujte především postupu, jakým je třeba zkonstruovat šablonu typických řezů tak, aby byla podsestava plně funkční.

Na závěr už jen dodám, že na helpdesku můžete stahovat také aktualizovanou silniční šablonu, do které byly doplněny nové kódy a styly, které střední dělicí pás používá.


Komentáře