Přenášení C3D objektů mezi výkresy přes schránku

Při našich školeních vždy doporučujeme pro přenášení objektů Civilu 3D mezi výkresy používat formát LandXML nebo datové zkratky. I tak se ale poměrně často setkáváme s tím, že uživatelé schránku (clipboard) Windows používají. Kupříkladu pro kopírování povrchů z výkresu do výkresu - přeci jen zmáčknout notoricky známou kombinaci kláves Ctrl+C a Ctrl+V je asi nejintuitivnější. Schválně jsem to tedy vyzkoušel a snažil se odhalit případné problémy nebo chování, na které si je třeba dát pozor. Určitě se mi ale nepodařilo vyzkoušet všechno a tak prosím napište do komentářů, pokud máte nějaké jiné poznatky či zkušenosti.

COGO Body - Zde je použití schránky naprosto bezproblémové. Body se kopírují včetně nastaveného stylu a to dokonce i v případě, kdy je styl nataven ve skupině bodů. Skupiny, do kterých body spadají, s sebou však body nevezmou.

Povrchy - Opět bez problémů. Kopírování trvá občas trochu déle, ale nakonec se provede. Přenos objektů probíhá včetně nastavení ve vlastnostech povrchu (maximální délka trojúhelníků atd.), i včetně všech definičních dat, jako jsou skupiny bodů, povinné spojnice nebo úpravy povrchu.

Samotná trasa nebo návrhová linie - I v tomto případě je možné daný objekt zkopírovat naprosto bez problémů. Samotné kopírování se provádí bez popisků. U trasy bychom tedy přišli o popisky staničení hlavních bodů či hektometry. Pokud ale před kopírováním označíme i tyto popisky, přenesou se také.

Trasa s profily (trasa s vytvořeným podélným profilem) - jakmile budeme kopírovat trasu, jsou kopírovány také všechny podřízené objekty, tedy profily včetně zobrazení profilů. Jeden z profilů je také obvykle vytvořen z povrchu a tudíž dojde i ke zkopírování povrchu včetně všech definičních objektů, jako jsou body, povinné spojnice atd. Pokud před zmáčknutím Ctrl+C označíme i popisky, tak se také všechny zkopírují, ale bez proužků. Ty přes schránku nelze přenášet.

Proužky v podélném profilu nelze přenášet

Koridor - U koridoru je možné narazit na první zásadní problém. Na první pohled totiž přenese vše, co potřebuje, tedy obvykle téměř celý výkres. Problém ale je se zkopírováním šablony typických řezů. Ta se totiž zkopíruje bez nezacílovaných podsestav (moc toho z ní tedy nezbude). Lze to ale spravit tak, že před kopírováním označíme celou šablonu typických řezů včetně všech podsestav. Pak již vše funguje, jak má.

Zemní tělesa - Zemní tělesa se mi nepodařilo zkopírovat vůbec.

Ve výsledku se tedy kopírování přes schránku jeví jako poměrně funkční. Pro kopírování jednoduchých, s ostatními objekty neprovázaných, objektů je jistě užitečné a rychlé. Např. kopírování celého koridoru už ale asi není úplně běžně použitelné. Nezkopírujeme totiž jen samotný koridor, ale v podstatě celý výkres a je tak otázkou, jestli není lepší zkopírovat raději rovnou celý soubor.

Komentáře