Dopravácké utility ke stažení

Nedávno se na stránkách Autodesku objevily ke stažení dopravácké utility pro C3D 2011. V angličtině AutoCAD® Civil 3D 2011 Transportation Extension. Nutno podotknout, že název zní podstatně honosněji, než to, co najdete ukryté v balíčku. Jedná se o jakýsi pelmel různých příkazů a reportů, které vznikly na základě něčích požadavků. Přiložený manuál v PDF ne zcela odpovídá nainstalovaným funkcím, některé příkazy fungují, některé částečně, některé jsou už součástí C3D a některé tam vůbec nejsou. No, prostě z toho mám dost smíšené pocity. Ale jak se říká: "Darovanému koni na zuby nekoukej!". Budu se tedy řídit touto radou a zkusíme si zde vypíchnout funkce a zprávy, které stojí za zmínku. Článek bude rozdělen do dvou dílů - 1. funkce a příkazy a 2. zprávy a výpisy.

Z odkazu výše stáhnete odpovídající verzi extenze. Pozor nestahujte všechno, Caltrans Content Kit (kalifornský country kit) nám v našich zeměpisných šířkách moc nepomůže. Při zavřeném C3D nainstalujte a po opětovném spuštění se hned podíváme na tu krásu.

Už slyším...tak málo nových funkcí???. Nebojte se, Autodesk s vámi hraje takovou hru "Najdi si svůj příkaz". Některé funkce, které jsou v panelu, nejsou v manuálu zdokumentovány, a naopak příkazy, které jsou v manuálu, nejsou pro změnu v panelu. Doufám, že to dává smysl...

Včera jsem si tedy zahrál a zkusím projít ty zajímavé - viditelné i ty tajné.

1) Alignment (Trasa) > Check Alignment Geometry (Kontrola geometrie trasy) - vcelku zajímavá funkce, která kontroluje mezery (díry) a nespojitost v trase a umí ji sama opravit. Zadává se tolerance mezery a úhlu. Používá prodloužení tečen, oblouků do poloviny vzdálenosti mezery a směr tečny upraví, aby byla skutečně spojitá k oblouku či přechodnici. Funkce se může hodit hlavně při konverzi trasy z křivky.

2) Cross Section (Příčné řezy) > Quick Cross Sections (Rychlé příčné řezy) - příkaz, který funguje na podobném principu jako všeobecně velmi oblíbený Rychlý profil. Pracuje ve dvou režimech - pouze jeden řez či více řezů. Po zadání povrchu, počátku, konce pomocné osy, intervalu a šířky se příčné řezy vykreslí a po stisku kláves Enter / Esc zase rychle zmizí. Funkce je bohužel omezena na jeden povrch.

3) Pssst, teď jeden tajný. Zadejte z příkazového řádku CreateSectionsFromObjects (VytvořitŘezyZObjektů). Tato funkce promítá 2D nebo 3D křivky do stop příčných řezů a následně do příčňáků a z jednotlivých hran vytváří dočasný statický povrch, který se zobrazuje pouze ve vykreslených příčňácích. Křivkám v situaci od počátku přiřaďte výšku. Dokážu si představit tento nástroj jako vhodný pro rychlé vynesení liniových objektů (hran) do příčných řezů (možná i inženýrských sítí) a jejich jednoduché okotování. Podotýkám, že nevznikne žádný další povrch a příkaz není dynamický.

4) Surface (Povrch) > Surface High / Low points (Nejvyšší / nejnižší body na povrchu) - příkaz vytvoří COGO body v nejvyšších a nejnižších bodech jednotlivých povodí.

5) Zase tajný...ImportBreaklines (Import povinných spojnic) - importuje do povrchu různé typy povinných spojnic podle hladin. Nejde o nic zásadního, ale může ušetřit pár kliků.


6) Survey (Zaměřování) > Import Raw Data (Import surových dat) - pro geodety, konverze Star*Net .DAT formátu do Civil 3D polního zápisníku .FBK

7) Survey (Zaměřování) > Create Surface from Photogrammetric Data (Vytvořit povrch z fotogrametrických dat) - zjednodušuje proces vytváření nového nebo přidávání do stávajícího povrchu pomocí hladin u AutoCAD 3D objektů (úsečky, oblouky, křivky a body). Opět nic závratného, ale ušetří práci.

8) A zase jeden tajný DivideLineArc (Rozdělit úsečku/oblouk) - rozdělí existující úsečku nebo oblouk na určený počet stejně dlouhých segmentů. Lze doplnit i COGO body, poměrem vzdálenosti a dalšími parametry.


9) Utilities > Export Civil Data - exportuje trasu, profil a koridor do formátů geodet. přístrojů Trimble .tp5 nebo Tripod Data Systems .rd5. Geodeti musí posoudit, jestli jsou schopni tyto formáty zužitkovat.

10) Utilities > Show/Hide Labels (Ukázat/Skrýt popisky) - ukáže nebo skryje C3D popisky. Na našich českých šablonách funguje pouze částečně...

11) Utilities > Export layout to DGN (Export rozvržení do DGN) - funkce exportuje sadu listů s rozvrženími do Microstation formátu .dgn. Kombinuje příkaz ExportLayout a DGNExport.

Po pravdě jsem od toho čekal trochu více, ale možná si některý z nových příkazů oblíbíte a skutečně vám pomohou. Příště si doprobereme nové zprávy a výpisy.

Komentáře