Ruční klopení při rekonstrukci

Byl jsem požádán jedním šikovným kolegou, abych na blogu publikoval postup, jak při rekonstrukcích v C3D ručně klopit vozovku. Představme si situaci, že máme za úkol vyprojektovat nový kryt v intravilánu (staré centrum) se zachováním všech stávajících vpustí a vjezdů do okolní zástavby. Návrhová rychlost je 30km/h, takže odstředivou sílu zanedbáme a budeme si s levou a pravou polovinou vozovky dělat, co se nám zlíbí.

Nový dialog klopení v C3D 2011 nepatří pro tyto případy zrovna k nejšťastnějším, přesto kdyby si ho někdo zamiloval, padlo zde a zde několik článků, jak klopení ovládat.

Zapomeňme tedy na dialog klopení a pojďme využít stařičké ale stále užitečné C3D funkcw, jakou je mapování horizontálních a vertikálních cílů v parametrech koridoru.

1) Nejdříve jednoduchá situace, kde jsou vyznačeny stávající vjezdy a vpusti.
Vpusti jsou 2D bloky a vjezdy jsou vyznačeny jako 2D křivky.

2) Necháme si vykreslit podélný profil a přes projekci objektů, promítneme bloky (položené na povrch - příkaz AeccMoveBlocksToSurface) a 2D křivky (zkonvertované na 3D křivky - příkaz AeccConvertPlines a také položené na povrch - příkaz AeccFeatureElevsFromSurf) do podélného profilu. Před konverzí doporučuji ještě 2D křivky na místě zkopírovat, protože po konverzi ztratí 3D křivka informaci o její tloušťce, případně to řešit tiskovou tloušťkou čáry. POZOR na levou a pravou stranu. Musíme v PP rozlišit, co se děje vlevo a vpravo od osy. V mém případě mám fialově zobrazeny vpusti a šachty vpravo a tmavě modře šachty a vpusti vlevo.
Při uchopování na promítnuté bloky používejte volbu Vložit, u vjezdů klasicky koncový bod.

3) Vytvoříme si jednoduchý koridor pro pomocné zobrazení výšek hran při standardní střeše 2.5% nebo 2%. Vzorák bude vypadat takto:

Niveletu zkusíme navrhnout...bude víceméně kopírovat stávající terén.

4) Z vytvořeného koridoru si necháme do PP vynést hranu pomocné vozovky, abychom si udělali výškovou představu, kde se zhruba pohybujeme v profilu při střeše 2.5% případně 2%.

POZOR hrana při 2.5% není dynamická a při změně nivelety se v PP automaticky nezaktualizuje. Je třeba ji tedy vynést znovu.

5) Nyní navrhneme výškový průběh (nivelety) levé a pravé hrany s tím, že můžeme použít pomocného hranového profilu v 2.5% a zároveň se v místech vpustí a vjezdů přichytit promítnutých objektů. Hrany lze výškovými oblouky i trochu "učesat".

6) Připravíme si finální vzorový příčný řez, kde již bude navržena konečná úprava. Lze použít témeř všechny podsestavy s cílováním hrany.

A v parametrech nového koridoru vše správně namapujeme:

Tento způsob určitě není extra rychlý a je i poměrně pracný, na druhou stranu ale máte plnou kontrolu nad výškovým i směrovým průběhem obou hran a navíc se nemusíte prát s dialogem klopení.

Komentáře