Dopravácké utility - výpisy

Tento týden jsem měl trochu napilno, takže se k blogu dostávám bohužel až v sobotu. Volně navážeme na předchozí článek o "dopraváckých" utilitách, ale tentokrát se zaměříme na nové zprávy a výpisy. Po instalaci se v sadě nástrojů objeví pouze jeden report.

Takže hra na schovávanou z minulého článku pokračuje...

Připravte se tedy na to, že kromě jednoho příkazu, budete všechny ostatní zadávat z příkazového řádku. Pro přehlednost jsou příkazy rozděleny podle Civil 3D objektů.

Trasy
AlignGeomReport - vypíše volitelné geometrické parametry pro tečny, oblouky a přechodnice. Pokud na trase leží COGO body, je zapsáno jejich staničení u příslušné entity, na které nebo u které se body nacházejí.

AlignPointsReport - vypíše volitelné parametry u COGO bodů ležící na trase nebo u trasy. Zobrazí hlavně staničení bodů na trase. Vhodné pro vytyčování.

Koridory
CorridorPointsReport - vypíše vybrané parametry zvolených bodových kódů koridoru vzhledem k referenční trase. Vhodné pro souběh tras. Hlavně staničení a odsazení. Bohužel staničení nefunguje korektně :(

Slope Stake Report
- vyjímka (ze sady nástrojů) - vypíše nebo vcelku pěkně schématicky vykreslí příčný řez koridoru včetně tabulky, kde jsou zobrazeny příčné sklony a výšky v lomech.

COGO Body
CogoPointReport - vypíše volitelné parametry COGO bodů. Body je možné vybírat podle různých kritérií a filtrů. Určitě doporučuji vyzkoušet. Může se hodit, hlavně pro geodety.

PointProxReport - vypíše duplicitní body, které odpovídají zadané horizontální a/nebo vertikální vzdálenosti. Funkce vyhledává ve výkrese nebo v geodetické (survey) databázi.

RadialConsecutiveInvReport - vypíše X,Y,Z souřadnice, úhly a další parametry vybraných bodů v závislosti na zadaném referenčním bodu. Lze použít radiální nebo následnou (po sobě jdoucí body) metodu. Může se hodit hlavně geodetům.

Profily
ProfGeomReport - vypíše geometrii nivelety a srovná její parametry s normovými poloměry pro zastavení a předjíždění. Kritéria návrhu musí být již před výpočtem přiřazena pro trasu i profil. V našich podmínkách je kontrola návrhu bohužel podstatně složitější než soubor kritérií nabízí.

Survey (geodézie)
MetesAndBoundsReport - slovně (anglicky) popíše trasu, parcelu nebo polygon

SurveyFigureReport - vypíše volitelné vlastnosti polygonů podle různých filtrů a kritérií.

SurveyPointsReport - vypíše volitelné vlastnosti všech bodů z geodetické databáze.

SurveyFigureNodeReport - vypíše volitelné vlastnosti vrcholů polygonů podle různých filtrů a kritérií.

Obecné C3D entity
ObjectReport - vypíše jednoduché vlastnosti u tras, profilu, povrchu a bodů. Report má problém s výpisem X a Y souřadnic bodů u povrchu a u COGO bodů. Výpis je až příliš jednoduchý, tak ho berte spíš do počtu.

Jednoduše tyto zprávy a výpisy prostě vyzkoušejte, v realizační fázi stavby se mohou některé jejich funkce hodit.

Komentáře