Katastr ve vektorech zdarma!

Je mi velkou ctí dnes oznámit naši novou aplikaci VFK2DWG, která umožňuje konverzi bezplatných vektorových katastrálních dat. Velmi jednoduchá nadstavba umožňuje převést volně dostupné katastrální mapy ve formátu VFK (členěná po KÚ) na klasické entity AutoCADu. 

Výsledkem je vektorový výkres obsahující:
  • hranice KÚ
  • hranice parcel
  • parcelní čísla provázaná přes hyperlinkový odkaz na Nahlížení do katastru  
  • budovy včetně čísla popisného (je-li k dispozici)
  • vnitřní kresbu (na rozdíl od RÚIAN, kde tato vrstva chybí)
  • hranice BPEJ s jejich označením
  • značky druhu pozemků
  • významné vedení inženýrských sítí
  • podrobné body bodového pole
Podporována je nejnovější verze formátu VFK 5.0 ale i nižší. Konverzní utilita vám poběží na AutoCADu 2014 (32/64bit) a jeho vertikálách tzn. Civil 3D, Map 3D a další.

Živá ukázka sestřihaná naším "Spielbergem" Vláďou Michlem, mluví za vše :)

Závěrem bych velmi rád poděkoval naší GIS divizi do ČB, konkrétně Pavlovi Svobodovi, který tuto aplikaci naprogramoval a vyladil v rekordním čase (a přežil ve zdraví i některé naše připomínky).

Komentáře