Porosty a vegetace v Autodesk Infraworks

Jednou z novinek aplikace pro urbanismus, development a koncepční modelování projektů infrastruktury - Autodesk Infraworks 2022 - je rozšířená knihovna porostů, travin, květin a keřů. Plánování a prezentace 3D modelů tak může zahrnovat i zeleň což pomůže plně zachytit vzhled, funkci a návrh vašich infrastrukturních projektů, včetně dopravních projektů - silnic, dálnic, železnic nebo developerských projektů výstavby. Přidáním rostlin, stromů, terénních prvků a další vegetace vytvoříte krajinářsky atraktivní projekt.

Funkce vegetace pomáhá účastníkům projektu poskytnout lepší představu o tom, jak bude jejich projekt vypadat po dokončení. Ale vegetační prvky v Infraworks nemusí sloužit jen jako dekorace. Projektanti je mohou využít i pro identifikaci problémů s rozhledovými parametry podél silnic a železnic. Keře a stromy také často pomáhají při snižování hluku na okrajích dálnic a frekventovaných silnic, pro zachování soukromí nebo vytvoření stínu oslunění.

Vegetaci lze přidávat jedním ze čtyř způsobů:

  • Single Plant (jednotlivé rostliny): Po poklepání na bod vložení se do modelu vloží jediná rostlina bez ohledu na to, který nástroj pro vegetaci je použit.
  • Row of Trees (stromořadí): Do modelu se umístí skupina rostlin podél jedné linie.
  • Stand of Trees (stromový porost): Skupina náhodně rozmístěných rostlin je umístěna do modelu, uvnitř polygonové hranice. Pokud vytváříte vegetaci podél linie nebo v polygonu, můžete nastavit počet zobrazených rostlin pomocí posuvníku Density (Hustota). Čím vyšší je hustota (posuvník posunutý doprava), tím více rostlin se zobrazí.
  • Roadside decoration (silniční alej): Modely vegetace můžete použít také jako "dekorace" na silnici vytvořené v programu Infraworks nebo na koridoru importovaném z programu Civil 3D.

Viditelnost vegetace je ve výchozím nastavení snížena, aby se zvýšil výkon aplikace. Vrstvy vegetace v modelu Infraworks povolíte tak, že přejdete na Manage > Model Explorer > Vegetation. Zde můžete kliknutím na zaškrtávací políčko povolit viditelnost vegetace. Stromy se v Průzkumníku modelu (Model Explorer) zobrazí jako vrstva Vegetace. Informace o nich se objeví v paletě Vlastnosti.

Subscription k Autodesk Infraworks můžete získat buď samostatně nebo jako součást projekční BIM sady Autodesk AEC Collection.

Komentáře