Instalujte nové Civil Tools!

Nová verze Civil Tools 2.0.27 pro Civil 3D 2019 - 2022 je dostupná ke stažení na našem helpdesku. Obsahuje dvě nové funkce Najít/Nahradit a Sklon ve 2D. Blíže si je představíme v tomto článku. Optimalizovali jsme také funkci Převod do 2D, která u některých výkresů způsobovala pád programu. Jsme optimisti a věříme, že k tomu už nebude docházet. A ještě připomínám, že Civil Tools běží pod Holixa licencí. Původní CS licenční klíč vám na helpdesku po vyžádání rádi převedeme pod nový Holixa účet. Postup jak ji správně aktivovat si pusťte v dřívějším článku.

Najít/Nahradit

Jak její jméno napovídá, jedná se o funkci k hromadnému vyhledání zadaného textového řetězce a jeho nahrazení jiným textem v názvu objektu. Mezi podporované typy objektů, mezi kterými lze vybírat, patří skupiny bodů, povrchy, trasy, profily, staveniště, potrubní a tlakové sítě, koridory, sestavy a podsestavy a křižovatky. Při hledání můžete použít zástupné symboly . (tečka) pro libovolný znak a * (hvězdička) pro libovolný řetězec znaků.
Po nalezení objektů se v pravé části zobrazí náhled na nový název. Vybereme jen ty objekty, které chceme přejmenovat a příkazem Nahradit tuto změnu provedeme ve výkrese.

Sklon ve 2D

Funkce pro rychlé zjištění sklonu mezi dvěma body, na úsečce nebo křivce. Výpočet sklonu probíhá v  rovině XY, proto sklon 2D. Určená je především pro práci v příčných řezech, kdy nechcete přidávat civilovské popisky nebo pracujete se autocadovským vzorovým řezem. Jen kliknete počáteční - koncový bod a na příkazovém řádku se vypíše sklon v procentech a poměru.

Komentáře