Návrat odhumusování 2 aneb pokud skrýváme jen někde

Na prosbu jednoho jindřichohradeckého kolegy upřesním postup jak připravit odhumusovaný povrch, kde je skrývka ornice prováděna pouze v některých křivkou ohraničených oblastech. Účelem je také získat svislé hrany na obvodu odhumusovaného povrchu, aby byl výpočet kubatur co nejpřesnější. Celý postup je kombinací 2D a 3D křivek generovaných z hranic povrchů.

Výsledek by měl v rychlém řezu (menu pravého tlačítka) dopadnout zhruba takto:
1) Stávající povrch zkopírujete ACAD příkazem KOPIE s volbou Posunutí a nastavíte hodnoty na 0,0,-.2. V případě, že tloušťka skrývky je 20cm.

2) Uzavřenou křivkou ohraničíte oblast, kde se bude odhumusovávat. Tato křivka bude tvořit hranu dna "obráceného víka".

3) Příkazem EKVID (OFFSET) odsadíte tuto křivku o 0.01-0.05m vně. Tato křivka bude později tvořit horní hranu "obráceného víka". Obě křivky dejte raději do zvláštní hladiny.

4) Vnitřní křivka bude tvořit vnější nedestruktivní hranici odhumusovaného povrchu.

5) Vnější křivka bude tvořit vnější nedestruktivní hranici původního terénu.

6) Hranice extrahujte z obou povrchů. Menu Povrchy > Technické vybavení > Extrahovat objekty z povrchu
7) Vzniklé 3D křivky pro jistotu rozdělte do zvláštních hladin, aby se případně zjednodušil jejich výběr. A přidejte je jako povinné spojnice typu standard do odhumusovaného povrchu. Tímto je zajištěno přesné sledování výšky na hranici obou povrchů.

8) Vnější 3D křivku je třeba nastavit jako vnější hranici odhumusovaného povrchu s nastavením podle obrázku.
9) Vysledný odhumusovaný povrch pak vložíte do kopie stávajícího terénu, abychom ten originální terén zachovali.
Určitě netvrdím, že toto je jediný způsob, jak se této úlohy zhostit, ale z hlediska sledování nerovností povrchu je tento postup jeden z nejpřesnějších. Nezapomeňte, že je tu také druhá cesta přes koridory, ale je třeba promyslet, zda je vhodná pro daný tvar odhumusované oblasti.

Komentáře