Interaktivní editor klopení

Už jsem dlouho nemyslel na své oblíbené silničáře a silničářky, a proto se dnes budeme věnovat návrhu silnic, resp. podíváme se podrobněji na funkce klopení vozovky, které AutoCAD Civil 3D nabízí.

Pokud vybereme trasu, ribbon automaticky zobrazí příkazy pro návrh klopení.
Víte dobře, že si o tabulkovém editoru myslím své...Autodesk tuto záležitost z hlediska potřeb českého uživatele neuchopil zrovna nejlépe...bohužel...nicméně přišel s alternativou interaktivního schématu / grafu klopení, který jinde nenajdete. Klopení v editoru už bylo popsáno několika články zde. Vraťme se ale k živému schématu / grafu. Tak jako tak doporučuji nechat proběhnout automatický výpočet klopení, který si v grafu následně upravíme.

V prvních verzích byl tento graf relativně nestabilní z hlediska editací, ale v poslední době se už chlapák drží... V grafu je na ose X vyneseno staničení včetně směrového návrhu a na ose Y sklon v procentech. Jednotlivé hrany vozovek a krajnic mohou být vyneseny barevně. Spíš musí, jinak se v tom nevyznáte. Doporučuji také vypnout zobrazení hran krajnic. Mé pravidlo je pravá hrana zelená a levá červená.

Klasická úloha je řešení atypického klopení, při rekonstrukcích nebo jako v tomto případě řešení samotné inflexe =  vrtule.

Když na graf klikneme objeví se úchopy, které umožnují grafickou editaci a v menu další příkazy. K tomu pár důležitých poznámek, jediný úchop, který funguje je UZEL/BOD, a pokud chceme editovat staničení a hodnoty sklonů, je nutné mít zapnuté DYNamické zadání. Transparentní příkazy bohužel nelze použít...což je docela škoda. Uzly lze posunovat, přidávat i mazat. Pozor, pokud jsou na sobě 2 uzly o stejném staničení, nezbyde než posunout staničení cca o 1m v tabulkovém editoru.

 Po odstranění nadbytečných bodů klopení získáme korektní vrtuli mezi dvěma oblouky.
Minimální a maximální sklony vzestupnice pak odkontrolujeme z proužku klopení v podélném profilu.
Jak jsem psal výše, nejdříve jsem měl z této funkce trochu smíšené pocity...něco jako když se vám zabije tchýně ve vašem úplně novém autě... Nakonec ale musím uznat, že se jedná o docela přijemnou záležitost a uživatelům, kteří si nelibují v kilometrových tabulkách jednoznačně doporučuji používat.

Komentáře