Jak na hranici povodí

Pokud potřebujete vygenerovat jednotlivá povodí včetně jejich rozhranní a první analýza povodí neukazuje nejlepší výsledky, máte dvě možnosti.

1) Zkuste někde sehnat zdrojová data ve formě pravidelného bodového rastru např. pomocí aplikace Plex.Earth. Nebo...
2) Povrch je možné nechat také vyhladit, to znamená...stávající triangulace bude zahuštěna dalšími trojúhleníky a reliéf bude zjemněn. Příkaz pro zjednodušení povrchu najdete buď v prospektoru > definici povrchu > úpravy nebo jednodušeji po nakliknutí v ribbonu.
Pozor, zacházejte s velikostí rozteče X a Y rozumně, příliš hustá síť má pak problémy s analýzou. U výběru příkazu na příkazové řádce raději napište celou volbu nejen velké písmeno zkratky. V samotném dialogu analýzy povrchu najdete pár přepínačů, které redukují velký počet malých depresí.
V parametrech lze nastavit minimální průměrnou hloubku analyzované plochy, kdy už je považována za povodí. Volba Sloučit přilehlá hraniční povodí pak spojuje segmenty (polygony) podél vnější hranice povrchu k jednotlivým povodím. Výslednou tabulku lze pak vložit do výkresu, bohužel už ne však do Excelu.
Barvičky, tloušťky čar, šrafy apod. lze nastavit ve vlastní záložce Povodí ve stylu povrchu. Pokud budete chtít sloučit jednotlivá povodí ručně, použijte nejdříve extrakci dat a na takto vzniklé entity pusťte výborný příkaz LINEWORKSHRINKWRAP.

Komentáře