Příspěvky

3D hrany transparentním příkazem
Dobrý den, dnes se mrkněte na jedno krátké video, které demonstruje postup vytvoření 3D hrany v případě, kdy dostanete od geodeta spoustu bodů ale žádnou povinnou spojnici.    Ve videu je takto vytvořena hrana, která má 5 km délku. Nejprve jsem myslel, že ji vytvořím podobným postupem, který jse…

Jak vyzrát nad triangulací
Před časem jsem u jednoho projektanta terénních úprav řešil drobnou úlohu s nesprávným vykreslováním vrstevnic. Jednalo se o podobný povrch vytvořený pouze z povinných spojnic. Za povinné spojnice jsme zvolili návrhové linie. Z obrázku je patrné, že průběh vrstevnic není úplně ideální. Kužely v roz…