Jak vyzrát nad triangulací

Před časem jsem u jednoho projektanta terénních úprav řešil drobnou úlohu s nesprávným vykreslováním vrstevnic. Jednalo se o podobný povrch vytvořený pouze z povinných spojnic. Za povinné spojnice jsme zvolili návrhové linie.

Z obrázku je patrné, že průběh vrstevnic není úplně ideální. Kužely v rozích by měly vypadat trochu jinak. Příčina je ve způsobu triangulace, kdy se některé hrany trojúhelníků samy promítají nevhodným směrem. Naštěstí řešení je docela jednoduché.

1) Necháme si zobrazit povrch se stylem "Pouze trojúhelníky". Tento styl umožňuje editaci hran.

2) Vybereme povrch a v ribonnu na kartě Upravit zvolíme Upravit povrch > Vyměnit hranu.

3) Jednotlivě určíme všechny hrany, které je potřeba otočit, aby v rozích vytvořily kužele.

4) Zkontrolujeme přes styl s vrstevnicemi...


Ještě drobnou poznámku. Hustota triangulace v obloucích se nastavuje délkou vzepětí pro sečny v dialogu při vytváření povinných spojnic.


Závěrem bych Vám chtěl popřát klidné prožití vánočních svátků, už žádný hon na dárky a ježdění kolem dokola na přeplněných parkovištích obchodních center a také určitě poděkovat za přízeň, kterou jste našemu blogu tento rok věnovali.

Samozřejmě si neodpustím jednu skoro vánoční třešničku na konec :)

Těšíme se v příštím roce...

Komentáře