Jak klopit v přímé?

Volně navazuji na náš úvodní článek o klopení v C3D 2011. Tentokrát bychom si ukázali, jak naklopit vozovku v přímém úseku bez směrových oblouků. Trasa je pro ilustraci skutečně jednoduchá. Doprostřed jsem si dovolil umístit vrtulku klopenou zleva doprava 5%.

Spustíte-li Průvodce klopení, jste upozorněni, že trasa neobsahuje klopení a bude tedy nutné zvolit Správce klopení a jednotlivý příčný sklon a staničení zadat manuálně.

Pokračujeme jedinou možnou ikonou a klikneme 2x na přímou. Poté tlačítkem otevřeme tabulkový editor.

A tabulku pomocí ikony plusu takto vyplníme...

Schéma klopení odpovídá návrhu v trase.

Celý tento postup je v pořádku, ale nefunguje u ČSN silničních podsestav resp. neklopí se pláň. Jak už asi z předchozích článků víte, ČSN podsestavy jsou závislé na korektně napsaných kritických bodech klopení (rovná koruna, dostředný sklon apod.) a bez nich se prostě nehnete.
Vyjdeme z předchozího dialogu, ale tentokrát klikneme na průvodce klopením.

Průvodce projdeme podle potřeby a nastavíme klopení na délku vzestupnice např. na 20m. Podíváme-li se potom do tabulkového editoru, zjistíme, že je trasa "nějak" do záporu naklopená, ale nám jde hlavně o výpis kritických bodů a ten tam je. Nyní je čas na dřevní metodu s papírem, tužkou a kalkulačkou a staničení mezilehlých bodů pro dostředný sklon a rovnou korunu dopočítat pěšky. Až budete přepisovat staničení v tabulce postupujte v rámci sekce vzestupnice odzadu a v rámci sekce sestupnice zepředu! Je to důležité, jinak budete mít problém hodnoty přepsat.

Takto tedy vypadá výsledná tabulka s vrtulí v přímé. Trochu boj ale nakonec to jde :)

Komentáře