Bacha na Křováky!

Možná jste už zaregistrovali důležitou opravu souřadného systému CzechJTSK/Křovák v aplikacích AutoCAD Map 3D a AutoCAD Civil 3D řady 2012 a 2013, o kterou se zasloužili naši hoši z GISu. Neúnavně upozorňovali a bombardovali Autodesk, že došlo k záměně u nás nejpoužívanějšího souřadného systému CzechJTSK/Krovak za nepoužívaný CzechJTSK/5.Krovak. Navíc mohlo dojít k posunu geometrie u některých WMS a FDO zdrojů.

Výsledkem je hotfix s  jediným správným a u nás používaným "Křovákem" s kódem  CzechJTSK/5b.Krovak. U připojování WMS služeb tedy používejte EPSG kód 5514 případně ESRI kód 102067. Toto platí i pro Slovensko.
Velice pozorně si přečtěte tento tip a pak tip k vlastní instalaci.

Komentáře