Novinky v Railway Tools

V květnu jsme pro naše zákazníky uspořádali online webinář, ve kterém jsme naživo představili novinky v železniční aplikace Railway Tools. Na záznam  z tohoto webináře se můžete podívat v následujícím videu.

Nová verze aplikace Railway Tools je nyní oficiálně vydaná. Lze ji instalovat na verze Civil 3D 2020 - 2023. Uživatelé s licencí ji už nyní můžou stahovat ze svého Holixa účtu. Společně s instalačními soubory je dodána také nová verze železniční šablony DWT.

NÁVRH TRASY

Mezi hlavní novinky patří podpora rychlostí pro VRT. V definici oblouku lze tedy zadávat i rychlosti nad 200 km/h. Upravili jsme také samotné posouzení strmosti vzestupnice. Zvlášť u nižších rychlostí totiž nemusela hodnota 6V dosáhnout minimální normové hodnoty. Nově je proto vyhodnocena i minimální hodnota n > 400, resp n > 500. Při splnění sklonu alespoň 1:400 je oblouk označen jako vyhovující, při splnění sklon alespoň 1:500 je oblouk vyhovující. Samozřejmě i nadále posuzujeme strmost n > 6V.

PODÉLNÝ PROFIL

Nový typ podélného profilu, který můžete s pomocí Railway Tools vytvořit je graf rychlosti. Vykreslí u vybrané koleje nevyrovnané boční zrychlení, posun koleje od stávajícího stavu a rychlostní grafy pro zadané rychlosti.

U zobrazení podélného profilu libovolné koleje je nově možné zvolit hlavní kolej pro přepočet staničení směrových a sklonových poměrů. Nastavenou hlavní kolej lze kdykoliv změnit a hodnoty staničení zaktualizovat.

REPORTY

Na panelu dalších nástrojů RWT najdete dva nové reporty. Jedná se o výpis geometrických bodů trasy a nivelety a výpis sklonových poměrů. U geometrických bodů může uživatel vybírat, které významné body do výkazu zahrnout, sloučit řádky se stejným staničením, číslovat oblouky a vybrat hlavní trasu, ke které body staničit.

Pro výpis sklonových poměrů stačí vybrat trasu a profil nivelety. Excelová tabulka potom obsahuje informaci o výškách lomů a oblouků, poloměrech, sklonech a tečnách.

ZMĚNY V ŠABLONĚ DWT

  • šířkové kóty s přesností na milimetry
  • kóty horizontálního odsazení od stávajícího stavu
  • popisky posunu koleje pro dvoukolejnou trať

Komentáře