Koridor v C3D 2023 - II. šablona koridoru a sady vlastností

V minulém článku s novinkami na téma práce s koridory v C3D 2023 jsem sliboval i druhý díl, který přichází na řadu právě nyní. Autodesk si totiž pro vás nepřipravil pouze nové rozhraní okna cílování, ale i další nové funkce spojené s koridorem.

Mezi ně můžeme zařadit tzv. Šablonu koridoru (neplést se Šablonou typických řezů). Tu uplatníte už při samotném vytváření koridoru a ušetří vám čas při nastavování např. povrchů z koridoru nebo šrafování svahů.

Šablona koridoru nově umožňuje nastavení koridorů přenést z jednoho na druhý napříč výkresy. Zdrojový koridor může být umístěn v souboru .dwt nebo .dwg. Z vybraného koridoru je možné přenést definici koridorových povrchů včetně volby jejich hranic, šrafování svahů nebo nastavení sady kódů.


Pokud tedy často používáte stejně nakódované podsestavy nebo rovnou celé sestavy typických řezů (např. naše Silniční extravilánové podsestavy) může vám tato nová funkce Civilu ušetřit čas s opakovaným vytvářením povrchů z koridoru nebo s nastavování šrafování svahů. 

Šablonu koridoru lze na koridor aplikovat i zpětně. Je k tomu pouze nutné na kontextové kartě koridoru rozbalit nabídku Upravit koridor a zde vybrat možnost Použít šablonu koridoru.


Na závěr mám ještě jednu novinky zejména pro ty z vás, kteří již pracují na tvorbě BIM modelů. Ve verzi 2023 je doplněna nová automatická sada vlastností - Identita koridoru. Ta je přiřazena 3D tělesům z koridoru a díky ní je nyní plně funkční dynamické provázání extrahovaných 3D těles s původním koridorem. Takže při změně koridoru dojde k aktualizaci takto vzniklých 3D těles.

Komentáře

Okomentovat