Koridor v C3D 2023 - I. cílování

    V následující dvoudílné sérii článků se zaměříme na zásadní novinky související s tvorbou koridorů, které byly již součástí podzimní aktualizace Civilu 3D verze 2022, a mohly vám tedy velmi snadno uniknout. Jejich dotažení a plné zpřístupnění je samozřejmě nyní také součástí nedávno uvolněné nové verze 2023. První článek se zaměří na nové rozhraní cílování, druhý se pak bude soustředit na novinky týkající se Šablony koridoru.

Pojďme si tedy představit nové rozhraní okna Mapování cílů. Jaké jsou ty nejzásadnější novinky?

  • výběr konkrétního cíle probíhá přímo v okně Mapování cílů
  • možnost hromadného nastavení cílů napříč úseky nebo podsestavami
  • nastavení filtrů ve sloupcích tabulky Mapování cílů
  • filtrování v seznamu nabízených cílů 
  • rozdělení okna cílování na dvě záložky: Odsazení a výška + Povrch
Veškeré nastavování cílů tedy probíhá v jednom okně rozděleném na dvě záložky podle typu cílů: šířkové a výškové cíle a cílování na povrchy.


V předchozích verzích bylo, troufnu si říct až otravné, že každý jeden cíl bylo nutné zadat pro každou podsestavu zvlášť. Dokonce i při rozdělení na jednotlivé úseky a opakovaném výskytu totožné podsestavy, bylo nutné cílování každého prvku nastavit samostatně. Nové rozhraní mapování cílů tento původní nedostatek odstraňuje a je nyní možné vybrat více cílovaných parametrů napříč podsestavami a úseky koridoru. Pro výběr více řádku přidržte klávesu CTRL.


Samotný proces nastavení cílů výrazně ulehčuje také možnost filtrování. Tu lze využít u většiny sloupců tabulkovém rozhraní Mapování cílů. Můžete si tak vyfiltrovat například pouze jednu konkrétní opakující se podsestavu nebo pouze podsestavy umístěné na konkrétní straně šablon typických řezů.


Funkce filtrování lze využít i v části výběru konkrétního cíle (trasy, návrhové linie nebo křivky). 


Pro nastavení cílů k povrchům je nutné přeskočit na záložku Povrch. Oproti původnímu řešení z aktualizace verze 2022 je ve verzi 2023 již opět možné nastavení cílovaného povrchu pro všechny příslušné podsestavy najednou.


Celé téma nového rozhraní cílování koridoru je zpracováno rovněž v krátkém videu, kde se dozvíte i jednu vychytávku navíc. 


PS: Pro naše věrné zákazníky se však nic zásadního nemění, protože všechny tyto možnosti cílování nabízí již od roku 2018 naše funkce v bonusovém nástroji Civil Tools - Hromadné cílování
Nabízí se tedy otázky, co mohlo Autodesk inspirovat k těmto změnám :-).

Komentáře