Příspěvky

Pracovní prostor v C3D aneb kde jsou mé palety?
V červnu jsem měl možnost se po delší době nejen vžít, ale reálně se přesunout do kůže Vás všech aktivních uživatelů Civilu 3D. Pro jednoho zákazníka jsme připravovali část digitálního modelu stavby ( DIMS ) pro proces BIM. Byla to rozhodně zajímavá a užitečná zkušenost, protože při obvyklé náplni …

Kopírujeme vzorový řez koridoru
Tento týden jsem dodělával nějaké firemní styly na zakázku a navíc jsem se o víkendu musel hrabat na zahrádce, a tak jsem se k blogu dostal pořádně až teď. Zkusím to tedy napravit tímto menším tipem. S novějšími verzemi AutoCADu Civil 3D se práce se vzorovými příčnými řezy koridoru (šablonami) a po…