Kopírujeme vzorový řez koridoru

Tento týden jsem dodělával nějaké firemní styly na zakázku a navíc jsem se o víkendu musel hrabat na zahrádce, a tak jsem se k blogu dostal pořádně až teď. Zkusím to tedy napravit tímto menším tipem. S novějšími verzemi AutoCADu Civil 3D se práce se vzorovými příčnými řezy koridoru (šablonami) a podsestavami výrazně zlepšila a vedle modifikačních příkazů, kde určitě potěšilo hlavně zrcadlení, které už tam samozřejmě mělo být od začátku, přibyly i možnosti pro snadné kopírování vzorové šablony mezi výkresy.

Rozlišujeme tedy 3 základní typy kopírování šablony koridoru.

1) Kopírování uvnitř výkresu

Zde je nejjednoduší použít autocadovský příkaz KOPIE a vybrat pouze krátkou čerchovanou osičku šablony. V prospektoru se po zkopírování objeví nová šablona a zdvojí se i počet podsestav. Snažte se co nejdříve zkopírovanou šablonu a nové podsestavy nějak smysluplně pojmenovat. Později to má velký důvod. Postup vypadá podobně jako na následujícím obrázku.
2) Kopírování uvnitř výkresu nebo i mezi jinými vykresy pomocí palety nástrojů
Tato funkce je v C3D od verze 2009 a má velkou výhodu, pokud chcete daný vzorový příčný řez použít později. Základem je vždy výkres s hotovou šablonou uložit. Pak ji už stačí správně "chytit" až se objeví malý obdélníček (tato operace ovšem vyžaduje léta cviku a odříkání) přetáhnout ji do nové palety nástrojů - spuštěné přes Ctrl+3. Opět jako v předchozím případě doporučuji všechno řádně pojmenovat. Mělo by to dopadnout takto. Nikdy se nechytejte za ty modré značky, pak tato metoda nefunguje.

3) Dočasné kopírování mezi výkresy
Většina z vás už na to možná přišla, lze totiž jednoduše použít schránku Windows - s menším omezením. Vyberte tedy celou šablonu včetně všech podsestav a stiskněte Ctrl+C. Otevřete si druhý výkres, kam chcete šablonu vložit a přejděte do menu Upravit > Vložit na původní souřadnice. Pokud bychom použili obyčejnou kombinaci Ctrl+V, zobrazily by se schody do nebe.
Tentokrát jsme neobjevovali žádnou Ameriku, ale doufám, že alespoň některým z vás jsem ukázal jednoduché postupy, jak kopírovat šablonu koridoru uvnitř a do dalších výkresů.

Komentáře