Kótujeme až se z nás kouří

Dnešní sobotní odpoledne jsem měl světlou chvilku, a tak jsem ji hned využil a dal dohromady postup, jak zdokonalit kótování v šabloně koridoru a následně vygenerovaných příčných řezech.

Vyšel jsem ze stávající šablony Country Kitu(CK) a lehce jsem jí doupravil. Zváštní je, že mě to napadlo zrovna dneska a ne při vytváření CK. No, tedy...jak jsem psal výše, světlých chvilek není mnoho, a proto si jich musíme všichni vážit.

Pokud vytváříte vzorový příčný řez koridoru určitě dobře znáte tento obrázek
Není to tedy žádná sláva. Problém je v šikmých kótovacích čarách atd. Snažili jsme se to řešit speciálním stylem pro spojnici, kde byla kótovací čára přimknuta k horní hraně vykresleného příčného řezu. Tento způsob má ale jednu velkou nevýhodu a to, že až do vygenerování řezů kóty vůbec nevidíte. Dnes se tedy pokusím ukázat, že to jde i lépe a radostněji... Společnými silami bychom se tedy měli dostat k následujícímu výsledku.
Kóty jsou vodorovně, lze si snadno nastavit vertikální odsazení a hlavně je celý kótovací styl zjednodušen, abychom měli po rozbití řezů o trochu méně práce.

Jak se tedy vaří vodorovné kótování? Možná vzpomínáte na první CK, kde šipka příčného sklonu ukazovala směrem nahoru do kopce, přesto, že ve většině zemí teče voda směrem dolů z kopce. Tenkrát se chybička řešila malým ale geniálním vzorečkem ve výrazech popisků spojnice. Tento princip využijeme i pro naše vodorovné kóty.

1) Vyjdeme ze stávajícího stylu sady kodů "Podrobná silnice CZ - šrafovaná - pro šablonu"

2) Upravíme styl popisku podle následujícího obrázku. (Styl raději uložíme pod jiným názvem)

3) Dialog opustíme a připravíme si několik výrazů, které se budou hodit později.

Podrobněji k jednotlivým výrazům.
Strana

Délka (0.002 jsou 2mm pro vnější přesah kótovací čáry)
Vertikální odsazení textu (0.002 jsou 2mm odsazení v Y)
Svislá čárka (odsazení svislé vynášecí čáry +2mm)
4) Tímto máme výrazy nadefinované a vrátíme se zpět do přejmenovaného stylu popisku spojnice a jednotlivé komponenty nastavíme podle následujících obrázků.
Šířka

Vodorovná kótovací čára

Svislá vnitřní vynášecí čára


Svislá vnější vynášecí čára

5) Sklopenou čárku je třeba o 2mm posunout směrem k ose, zbylé nepoužité komponenty vymazat a je to.

Pokud se vám do úprav nebude chtít, tento styl stejně jako další by měly být součástí speciální CADstudio šablony pro Civil 3D 2010 CZ.

Komentáře