Aktualizace silničních extravilánových sestav

 Na Helpdesku jsme vydali aktualizovanou verzi silničních extravilánových sestav. Opravuje vady, které nám během kompletace předchozí verze unikly. Také rozšiřuje možnosti nastavení svahování násypu s patním příkopem, které jsme doplnili na základě vaší zpětné vazby.

Pokud již silniční extravilánové s aktivní zónou používáte, je pro vás důležitá informace, že z podsestav je aktualizovaná jen krajnice v násypu. Ve výkresu ji proto nahraďte kus za kus. Pokud jste ještě tuto verzi neinstalovali, tak je nejvyšší čas. Na delší dobu je toto, doufám, poslední změna.

Jako poděkování za vaši trpělivost jsme připravili novou sirkovou podsestavu CS_NapojeniDvaSklony. Ke stažení ji najdete na Helpdesku. Využijete ji především pro vykreslení protilehlých svahů (například mezi souběžnou komunikací a cyklostezkou) nebo pro napojení dvou plání zemních těles. Navíc můžete zadat požadovanou šířku dna, cílovat výšku dna a určit tloušťku ohumusování.
Komentáře