Řežeme 3D těleso vrstevnatého násypu

Když nás teď korona opět uvrhla do domácí izolace, mám více času dokončit věci, které během roku skončily v šuplíku. A byla by škoda se s vámi o ně nepodělit.

Jedním takovým je Dynamo skript, který vzniknul už během léta při konzultaci BIM modelu stavby. Zdravím do Ostravy. Požadavkem bylo rozdělit těleso násypu na jednotlivé vrstvy, tak jak budou na stavbě pokládány a hutněny. Na první pohled jednoduché zadání. Ale že nás nakonec pěkně potrápilo!

Po několika neúspěšných pokusech vytvořit podsestavu v subassembly composeru jsme se rozhodli pro Dynamo. Důvodů je několik. Prvním je nalezení nejnižšího bodu terénu v oblasti, nad kterou násyp stavíme. Tento bod nemusí ležet ani v ose trasy, ani v hraně zemního tělesa. Přitom se jedná o důležitý vstupní údaj, tedy nadmořskou výšku, od které začínáme násyp vrstvit. Pro podsestavu a koridor těžko řešitelná úloha. Pro Dynamo dva uzly - ohraničující kvádr a jeho minimální bod.

Druhým důvodem je nepravidelnost stávajícího terénu. Různě stoupá a klesá, po délce trasy i v šířce tělesa. Jednotlivé vrstvy se budou objevovat a zase mizet. V koridoru je to problém, pro 3D těleso vůbec žádný. Jdeme tedy programovat, alespoň vizuálně.

Základním vstupem bude 3D těleso násypu. Vygenerujeme jej ze dvou povrchů, jedním budete stávající DTM a druhým povrch koridoru ze spojnic RefPovrch. V Dynamu najdeme na tělese bod s nejnižší Z souřadnicí a od něj dopočítáme nadmořskou výšku první vrstvy. Pro fajnšmekry jsem přidala možnost tuto výšku zadat také uživatelskou hodnotou. Známe-li tuto první výšku a tloušťku vrstev, můžeme vytvořit seznam následujících úrovní pro hutnění. Do každé vložíme pomocnou vodorovnou rovinu a těleso násypu jimi rozřežeme.

Výsledná tělesa můžeme opatřit popisnými informacemi ze sad vlastností a exportovat do IFC, použít pro vizualizaci průběhu stavby nebo zjistit jejich kubatury.

Na ukázku celého postupu se podívejte v následujícím videu.


Skript je dostupný ke stažení na našem helpdesku. Je nachystaný pro použití v přehrávači, kde zadáte všechny potřebné vstupy. Informace o skriptu, instrukce a poznámky k použití najdete uvnitř skriptu.

Komentáře