Opravdu VELKÝ digitální model terénu

Jsme zpátky... Po několika prodloužených víkendech a Autodesk TechCampu v Mnichově je konečně čas na nějaký další tip ze světa Civilu 3D. Na tento postup mě přivedl jeden šikovný nejmenovanný kolega Michal Karbáč, kterého tímto zdravím.

Pokud jste nuceni zpracovávat opravdu velké množství zaměřených bodů, je potřeba ke vstupním datům přistupovat trochu jinak, než jste zvyklí u menších digitálních modelů terénu (DTM). Těmto velkým shlukům bodů se někdy říká "datová mračna" z anglického Point Clouds, ta jsou změřena například technologií LIDAR nebo jako v tomto případě sonarovým měřením dna koryta řeky.

Jenom pro představu, textový soubor souřadnic XYZ s více než 1.3 milióny bodů má velikost kolem 37 MB. Určitě tedy všichni uznáte, že tento "drobeček" bude potřebovat zvláštní péči.

1) Abychom ušetřili dvojnásobek bodů ve výkresu (COGO body a body povrchu), necháme si v definici do nově vytvořeného, zatím prázdného, povrchu načíst rovnou textový soubor zaměřených bodů. Civil 3D za chvilku povrch vytvoří. Pro první uložení doporučuji použít styl povrchu pouze "Hranice", ať se neukládají trojúhelníky nebo vrstevnice.

Pokud má C3D problém s tímto objemem dat pracovat, bude nutné povrch zjednodušit.

2) Je-li už povrch načtený, můžeme zkusit funkci "Zjednodušit povrch" v úpravách povrchu, kde máme dále na výběr metodu hranové kontrakce nebo odstranění bodu. Celým procesem vás provede průvodce s obrázky. Obě metody mají velkou výhodu v tom, že jste schopni si ze situace vybrat regiony, kde budete zjednodušovat a kde necháte původní podrobné zaměření.

3) Pokud i tyto metody selžou, nezbývá než oželit některé x-té body při zachování určité věrnosti původního DTM a odfiltrovat je hned na počátku při vytváření povrchu. Je to drsné ale úderné... a někdy ani nic jiného nezbývá... takže kde najdeme onen koeficient redukční diety? Postupujte podle obrázku Vzorkování 5 znamená, že při vytváření povrchu načte až každý pátý bod.
Tímto se DTM podstatně zjednoduší a je s ním možné dále lépe a radostněji pracovat.

Komentáře