Povrchy jako geologické vrstvy

Abych se nechlubil cizím peřím, tento postup jsem dostal kdysi od Tomáše Lendvorského z Autodesku a přiznám se bez mučení, že bych ho asi jen tak sám nedal dohromady. Nedávno jsme řešili podobný problém, a proto si pojďme ukázat jak na to.

1) Podklady jsou následující:DTM stávajícího terému, textové soubory se souřadnicemi X,Y a výškami jednotlivých vrstev na povrchu a na rozhranní jednotlivých geologických vrstev podle vrtaných sond.

Textový soubor sond na povrchu

Textový soubor sond na rozhranní v hloubce pod povrchem

Všimněte si rozdílu pouze v Z-souřadnici.

A digitální model terénu...Ten už všichni zvládneme.

2) Vytvoříme a naimportujeme body z textových souborů. Každý pěkně zvlášť do svého chlívku=skupiny bodů. Pro ilustraci jsou body vrtaných sond na povrchu zeleně a body v hloubce červeně.
3) Z těchto jednotlivých skupin skupin bodů necháme vytvořit dva TIN povrchy. První se bude jmenovat např. Vrty na povrchu a druhý třeba Vrty v hloubce. V prospektoru to bude tedy vypadat nějak podobně.

4) Vytvoříme objem plochy povrchu TIN a zadáme dva předchozí povrchy z minulých kroků. POZOR na pořadí!

5) Necháme si vytvořit nový prázdný TIN povrch. Pojmenujme ho např. "Vrty v hloubce-vrty na povrchu"

6) V definici tohoto povrchu vybereme Úpravy > Vložit a ze seznamu zvolíme objem plochy povrchu TIN "Vrty v hloubce-na povrchu původní".


Tímto způsobem ho převedeme na "normální" povrch TIN a zároveň nepříjdeme o jeho dynamičnost. To vážně nemám z vlastní hlavy a z Tomášovy prý také ne. :)

7) A nakonec kouzlo největší...necháme vytvořit finální objem plochy povrchu TIN požadované geologické vrstvy s ohledem na konfiguraci terénu (zaměření). Funguje to asi tak, že C3D odečte od povrchu terénu rozdíl výšek mezi změřenými sondami (v hloubce mínus na povrchu). Opět záleží na pořadí.

Výsledek by pak měl dopadnou přibližně takto:

Já vím, že to na tom obrázku není moc vidět, ale výsledný povrch jakoby respektuje reliéf zaměřeného terénu a v místech vrtaných sond drží zjištěné hloubky.

Komentáře