HEC-RAS a export z C3D

HEC-RAS je freeware výpočetní aplikace pro 1-D modelování proudění o volné hladině. Pro Civil 3D existuje od verze 2009 převodník dat "HEC RAS Import/Export Extension", který umožňuje vyexportovat C3D povrch ve zvolených příčných řezech do HEC-RASu, tam vypočítat výšku hladiny při určitém proudění a nakonec ji zpět naimportovat do C3D jako podélný profil, z něhož už lehce získáme zátopovou čáru. Převodník je k stažení na Autodesk Subscription Centru.

Nejdříve uvedu pár zajímavých odkazů na studijní materiály:
HEC-RAS manuál programu v.3.1.1. CZ (pouze skripta)
HEC-RAS manuál programu v.2.1. CZ (PDF)
Katalog hydraulických drsností toků ČR zkráceně zde

To bylo trochu teorie a teď praxe. Abychom mohli data z C3D vyexportovat do HEC-RASu, potřebujeme vše podle následujícího receptu:

min 1x Povrch, pekně čerstvý a může být i trochu prorostlý (stávající terén/navržený stav/případně jejich sloučení)
min 1x Trasa, pořádně zakroucená (správně vodařsky zastaničená)
min 1x Stopa příčného řezu, čím více - tím to bude mít větší grády
min 2x Křivka břehová, samozřejmě dobře uleželá

Nastavte si minutník a můžeme začít vařit. Ujistěte se, že vše vypadá podobně jako zde:

Celý postup je uveden i s mluveným komentářem (premiéra) jako VIP video na našich stránkách.

Komentáře