Nové Plex.Earth Tools klepají na dveře

Už se těšíte? A máte na co...Na začátku tohoto měsíce budou k dispozici nové Plex.Earth Tools 2.0, které umožňují velice jednoduchý import obrázků z aplikace Google Earth v souřadnicích JTSK přímo do AutoCADu. A to nejen barevných ortofotomap, ale i zjednodušených přehledek a katastrálních map.

Podle ribbonu je vidět, že přibylo téměř dvojnásobek funkcí. Nový Plex bude dodáván ve dvou verzích:

1) Pro Plan - import jakýchkoliv snímků z GE
- mozaika, aktuální snímek, podle uzavřeného polygonu, podél křivky
- výběr vlastní oblasti, zarovnání snímků podle zdroje
- zajímavá je i volba interaktivně kreslit v GE <> ACAD
2) Premium Plan - nabízí kromě výše zmíněného navíc ještě:
- import digitálního modelu terénu z GE
- možnost si vytvořit vlastní digitální model z bodů a spojnic, včetně text. kót
- vrstevnice, popisky povrchu
- výpočet kubatur

Pro představu se podívejte na první video, kde jsou ukázány nové funkce importu snímků.

Bližší info se dozvíte na našich stránkách...

Komentáře